До змісту

Нові надходження у фонд бібліотеки шляхом книгообміну

Публікація від 30 листопада 2013.

novi-nadhodzhennya

Демочко К. Мистецька Буковина: нариси з минулого / Кузьма Демочко. – Чернівці: Книга-ХХІ, 2008. – 336 с.

Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології: колективна монографія /авт. С.В. Боднар, О.Т. Губко, В.Т. Куєвда та ін. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 224 с.

Забарило Ю.П. Із залізною Дивізією – за Українську Державу. Історія життя полковника Армії УНР Павла Забарила / Ю.П. Забарило. – Львів: Галицька Видавнича спілка, 2007. – 32 с.

Кулиняк Д. Тягар Чорнобильського неба / Д. Кулиняк. – К.: ТОВ ВПЦ «Літопис-ХХ», 2011. – 176 с.

Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921-1930) / упор. М.Дядюк; відп. ред. серії Л. Головата; НАН України; ЛНБ ім. В.Стефаника. – Львів, 2004. – 156 с.

Плющ М.Я. Проблема відокремлення і відокремлених компонентів речення (семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти): навчальний посібник / М.Я. Плющ. – К.: Вид-во КПК імені М.П. Драгоманова, 2010. – 92 с.

Практикум з біофізики: навчальний посібник: для студентів вищих навчальних закладів / А.В. Тарковська, М.Б. Галан, Н.П. Головчок та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182 с.

Проблемы современной конституционалистики: учеб. пособие / М.Ф. Орзиг, А.Р. Крусяк; под ред. М.Ф. Орзиха. – К.: Юринком Интер, 2012. – 368 с.

Смолій В. Українська національна революція ХVII століття (1648-1676 рр) / В. Смолій, В. Степанков. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 с.

Теоретичні та науково-методичні засади підготовки статей про пам’ятки історії до «Зводу пам’яток історії та культури України» / Г.Г. Денисенко, С.І. Кот.- К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 272 с.

Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: науковий альманах: 46 / упор. і наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. – Львів, 2011. – 309 с.

 

Пров. бібліотекар Чопик В.П.