До змісту

Нова монографія для вивчення граматики латинської мови

Публікація від 31 серпня 2014.

storchova

У серпні 2014 року побачила світ монографія кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри німецької мови Т.В. Сторчової «Методика формирования грамматической компетенции по латинскому языку».

Об’єктом дослідження наукової роботи є система перфекта латинської мови. Її синтетизм та аналітизм дієслівних форм, широка функціонально-семантична гама, високий рівень поширення в текстах, а також можливість проведення міжмовного зіставлення створюють сприятливі умови для продуктивного оперування матеріалом, спрямованим на поетапне формування граматичних навичок.

Наталія Дворницька, заступник декана факультету
іноземної філології з виховної роботи