До змісту

Презентація бібліографічного покажчика “Подільський говір”

“Ніколи не згине та мова, яка огорнута дбайливим ставленням
своїх носіїв і яка представлена в інформаційному просторі
ґрунтовними науковими описами”

(П. Гриценко)

11 листопада працівники бібліотеки університету І. І. Грінішина, завідувач сектору читального залу № 1, Т. М. Опря, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу, В. В. Лавренюк, завідувач електронної бібліотеки підготували і провели презентацію покажчика «Подільський говір : бібліогр. покажч. / уклад.: І.В.Гороф’янюк, Н.Д. Коваленко, Т.М. Тищенко». – Вінниця : Планер, 2013. – 141 с.

У представленні книги взяла участь співукладач, кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови університету Наталія Дмитрівна Коваленко. На зустріч були запрошені студенти і магістранти факультету української філології та журналістики, викладачі кафедри української мови, директор бібліотеки університету Л.В. Климчук, завідувач відділу обслуговування абонементів і читальних залів бібліотеки Л.В. Резнічук.

Вступне слово виголосила І. І. Грінішина, яка привернула увагу присутніх до розмаїття подільських говірок, які є різновидністю загальнонародної української мови. Також вона ознайомила присутніх з біографією Н. Д. Коваленко та надала їй слово.

У своєму виступі Наталія Дмитрівна розповіла, що саме спонукало її до вивчення теми, пов’язаної з подільськими говірками, хто привив любов до їх ґрунтовного вивчення. Згадала, що в студентські роки тодішній завідувач кафедри української мови П. Є. Ткачук привернув її увагу до вивчення говіркового мовлення мешканців Західного Поділля. Як студентку, що гарно навчалася і отримала диплом з відзнакою, її залишили працювати викладачем кафедри української мови. Навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського педагогічного університету, під керівництвом П. Є. Ткачука продовжила свої наукові дослідження. 28 грудня 2001 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Фраземіка говірок Західного Поділля». Опублікувала понад 120 наукових праць, серед яких монографія «Фраземіка говірок Західного Поділля», словник стійких народних порівнянь «Слова з язика, як бджоли з вулика», 5 навчально-методичних посібників.

Презентуючи покажчик, вона представила його співукладачів, – Інну Валентинівну Гороф’янюк, викладача Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського та Тетяну Миколаївну Тищенко, викладача Уманського педагогічного університету ім. Павла Тичини, – які включили до нього матеріали Східноподільського регіону. У результаті творчої співпраці до покажчика включено 554 документи. Також подано перелік студентських наукових робіт із зазначеної теми (всього 182 роботи).

Організатори заходу підготували книжкову виставку «Скарби народного мовлення», на якій демонструвалися наукові праці викладачів кафедри української мови, що займаються питаннями діалектології. Це, насамперед, праці Н.Д. Коваленко, Б.О. Коваленка, Н.П. Шеремети та ін. Огляд виставки та аналіз бібліографічного покажчика здійснила Т.М. Опря, яка охарактеризувала структуру покажчика, його складові, акцентувала увагу присутніх на вступній статті, яка має вагомий інформаційний потенціал.

З великою зацікавленістю слухали присутні зачитування подільських говірок та їх пояснення, які озвучували студенти 4-го курсу Н. Хом’як та А. Поважнюк. Своєрідний брейн-ринг підготували ці ж студенти разом з Наталією Дмитрівною для аудиторії, в якому вони зачитували говірки ХІХ століття, а присутні повинні були самі дати правильне їх роз’яснення.

Прозвучали також українські пісні, вірші, гумореска у виконання студентів: Вікторії Лисої, Ірини Угніченко, Андрія Поважнюка, Наталії Хом’як, Анастасії Серветник. Технічне забезпечення здійснив В.В. Лавренюк.

І.І. Грінішина,
завідувач сектору читального залу № 1;
Т.М. Опря,
завідувач інформаційно-бібліографічного відділу.

Share Our Posts

Share this post through social bookmarks.

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati

Коментарі

Скажіть нам, що ви думаєте