До змісту

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України включено до ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

Публікація від 13 жовтня 2016.

imgserver 

Отже, збірник «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України зареєстровано в ISSN реєстрі – ISSN 2227-6246, прорецензовано і включено до таких міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus (ІС) – ICV 2013: 5.68 – з 19-го випуску 2013 р.; ICV 2014: 39.96 – з 23-го випуску 2014 р., CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) cejsh.icm.edu.pl, GOOGLE SCHOLAR (з 2013р.), ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (з 29.09.2016р) https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485572 Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 29 вересня 2016 року включено до ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.

Крім того, збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України внесено до Переліку фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року) та Збірник поновлено у Переліку фахових видань України з психології Наказ Міністерства освіти і науки України за №261 від 06.03.2015 року.

З квітня 2008 року і по цей час опубліковано 33 випуски збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, випуск №34 – у друці. Періодичність виходу випусків збірника – 4 рази на рік.