До змісту

Круглий стіл з проблем вітчизняної історії XVII-XVIII ст.

Публікація від 21 жовтня 2016.

imgserver-6

19-20 жовтня на базі історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Українське державотворення XVII–XVIII ст.: Правобережний гетьманат Петра Дорошенка”. Організаторами даного наукового форуму стали Інститут історії України НАН України (директор – доктор історичних наук, професор, академік НАН України Валерій Смолій) та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (ректор – доктор історичних наук, професор Сергій Копилов).

У роботі «круглого столу» взяли участь науковці, які представляютьSONY DSC власне організаторів – Інститут історії України НАНУ, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, а також Інститут української археографії та джерелознавства, імені Михайла Грушевського НАН України, Вінницьку академію безперервної освіти та Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник.

Варто зазначити, що склад учасників «круглого столу» був доволі представницький, а тематика доповідей – вельми цікавою, охоплювала ряд актуальних питань української історії XVII–XVIII ст.

SONY DSC

Щоб оцінити рівень наукового форуму, подаємо його програму та невеликий фоторепортаж.

Валерій Степанков (д.і.н, професор К-ПНУ імені Івана Огієнка) Постать Петра Дорошенка в історичній долі України.

Тарас Чухліб (д.і.н., пров.н.с. Інституту історії України НАНУ) Поняття «Україна», «отчизна», «народ» в офіційному листуванні гетьмана Петра Дорошенка.

Віктор Брехуненко (д.і.н., пров.н.с., завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАНУ) «Українці», «український народ» в уявленнях еліти Гетьманщини часів Петра Дорошенка.SONY DSC Олексій Струкевич (д.і.н., професор Вінницької академії безперервної освіти) Політико-культурне обличчя української еліти періоду гетьманування Петра Дорошенка.

Віктор Горобець (д.і.н., професор, завідувач сектору Інституту історії України НАНУ) Українське державотворення в добу громадянських війн й іноземних інтервенцій другої половини ХVІІ ст.: соціальна демагогія на службі геополітики.

Віталій Степанков (ст. викладач К-ПНУ імені Івана Огієнка) Петро Дорошенко та відродження ним державотворчого потенціалу політичної еліти 1665 – 1672 рр.

Володимир Газін (к.і.н., доцент К-ПНУ імені Івана Огієнка) Прихід до влади Петра Дорошенка як один з чинників московсько-польського «порозуміння» 1667 р.

о. Юрій Мицик (д.і.н., професор), Інна Тарасенко (к.і.н., ст.н.с. Інституту української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАНУ) Джерела доби гетьманату Петра Дорошенка.

Володимир Верстюк (ст.викладач К-ПНУ імені Івана Огієнка) Постать Петра Дорошенка в оцінці М. Костомарова.SONY DSC

Валентина Матях (к.і.н., ст.н.с. Інституту історії України НАНУ) Зовнішньополітична доктрина Петра Дорошенка: історіографічні акценти

Андрій Гурбик (к.і.н., ст.н.с Інституту історії України НАНУ) Міське і сільське самоврядування в контексті розвитку системи управління Українського Гетьманату (друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст.).

Олександр Гуржій (д.і.н., гол.н.с. Інституту історії України НАНУ) Міграційні процеси в Правобережній Україні другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.SONY DSC

Олександр Юга (ст. викладач К-ПНУ імені Івана Огієнка) Періодизація «української політики» політичної еліти Речі Посполитої середини XVII століття: постановка проблеми.

SONY DSCВ’ячеслав Станіславський (к.і.н., ст.н.с. Інституту історії України НАНУ) Торгівельні зв’язки України з Туреччиною на початку ХVІІІ ст.: нові архівні знахідки, їх аналіз та інтерпретація.

Сергій Калуцький (н.с. Кам’янець-Подільського державного SONY DSCісторичного музею-заповідника) Роль українського козацтва у державотворчих процесах XVII ст.: погляд В.Липинського.

Модератором круглого столу був д.і.н., професор, завідувач кафедри історії України Анатолій Філінюк.  За результатами роботи буде надрукований збірник наукових праць.

В.Газін, к.і.н., доцент