До змісту

Конференція трудового колективу університету

Публікація від 29 грудня 2016.

28 грудня 2016 року у передсвятковій атмосфері відбулась конференція трудового колективу  університету.

Ректор Кам’янець-Подільського національного університету Сергій Анатолійович Копилов виступив перед присутніми зі звітом щодо досягнень і здобутків університету за рік, що минає.

Розповів про комплекс заходів щодо розроблення освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців. Загалом, як зазначив під час доповіді ректор нашого вишу, за цей рік затверджено понад 90 освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.

У 2016 р. вчена рада університету рекомендувала до друку 62 найменування навчальної та навчально-методичної літератури. Професор Сергій Копилов підкреслив і успішність студентів денної та заочної форм навчання, що підтверджують результати літньої екзаменаційної сесії.

Сергій Копилов підкреслив і те, що рік, який минає, приніс нові здобутки у науковій, науково-технічній та інноваційній діяльності.

За цей рік вчене звання доцента отримали науково-педагогічних працівників університету і один працівник отримав вчене звання професора. Результатом фундаментальних і прикладних досліджень та розробок науково-педагогічних працівників університету у 2016 р. є 20 монографій, 62 навчальні та навчально-методичні посібники, 2100 статей, із них 50 у закордонних виданнях, участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах.  

Окреслив і завдання на 2017 рік, серед яких – впровадження нових форм профорієнтаційної роботи, активізація роботи з підготовки учнівської молоді до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до університету. Серед завдань важливе місце займають і впровадження у навчальний процес платформи «MOODLE» та ін.

 Не оминув увагою і матеріально-технічні питання. Так, планується збільшення кількості та впровадження в освітній процес ліцензованих комп’ютерних програм та обладнання навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням і т.д.

Повний текст звіту про виконання у 2016 році умов контракту № І-106 від 30 січня 2013 року незабаром з’явиться на сайті університету.

Також доповідали:

  •  Людмила Марчук, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови;
  • Людмила Любінська, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та методики її викладання;
  • Микoла Прозар – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та споту;
  • Віктор Лабунець, доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету;
  • Цезарій Криськов, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики;
  • Оксана Галайбіда, завідувач кафедри англійської мови;
  • Анатолій Філінюк, доктор історичних наук професор, завідувач кафедри історії України.

Вони окреслили досягнення кафедр та факультетів, з якими теж можна буде ознайомитись незабаром.

Оксана Грушанська,

Оксана Фаріон