До змісту

Вийшов друком ХІІІ випуск збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна»

Публікація від 2 березня 2017.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М.Марчук (гол.ред.), В.П.Атаманчук (відп.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. ХІІІ. – 384 с.

Тринадцятий випуск збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» (серія філологічна), підготований та виданий Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, окрім широкого спектру огієнкознавчих досліджень, містить відомості про події на пошанування імені видатного українського вченого, державного діяча Івана Огієнка, які відбулися в університеті, зокрема створено сайт науково-дослідного центру огієнкознавства  «Іван Огієнко» (http://ohienko.kpnu.edu.ua/) та фільм про Івана Огієнка.

У підготовці матеріалів збірника взяли участь науковці з різних міст України (Брусилів, Вінниця, Житомир, Київ, Коломия, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Суми, Тернопіль, Херсон, Черкаси, Чернівці, Умань, Хмельницький) та Польщі (Люблін). Серед авторів збірника – 17 докторів наук, професорів та 6 лауреатів Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.

Матеріали ХІІІ випуску наукового збірника демонструють багатоаспектний підхід дослідників до осмислення наукового й творчого доробку Івана Огієнка. Науковці аналізують художню творчість Івана Огієнка (Атаманчук В.П., Дворницька Н.І., Марчук Л.М., Мозолюк О.М.), досліджують його ідеї в українознавчому аспекті (Воропаєва Т.С., Каленюк С.О., Солецький О.М.), в національному дискурсі (Степаненко М.І., Яремчук Н.В.) вивчають науково-педагогічну діяльність Івана Огієнка (Завальнюк О.М., Кучинська І.М., Марушкевич А.А., Франчук Т.Й.), його мовознавчу (Беценко Т.П., Вільчинська Т.П., Дзюбак Н.М., Мацько Л.І., Шуляк С.А.) та літературознавчу (Кметь І.Ф., Тимощук Н.М.) спадщину.

 Важливого значення у збірнику набуло дослідження наукових концепцій Івана Огієнка в контексті сучасної гуманітарної науки, що підтверджують наукові розвідки Гайдаєнко І.В., Гудими Н.В., Коваленка Б.О., Коваленко Н.Д., Марченко Н.В., Олексенка В.П., Поворознюк С.І., Погребенника В.Ф., Пентилюк М.І., Попович А.С., Святненка В.Г.

Розділ «Першоджерела» представлений матеріалами з листів Івана Огієнка.

Роздуми лауреата Огієнківської премії Тіменика З.І. про взаємозв’язок філософсько-релігійних ідей в інтерпретації Митрополита Іларіона (Огієнка) і його сучасників репрезентовані у розділі «З редакційної пошти».

Розділ «До історії Огієнківського руху» подає інформацію про сайт науково-дослідного центру огієнкознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, фільм про Івана Огієнка, уміщує інтерв’ю з лауреатом Огієнківської премії Красуцьким М.І., рефлексії щодо відображення ідей Івана Огієнка у творчості лауреатів Огієнківської премії та мистецькі інтерпретації творчості митрополита.

У «Художній Огієнкіані» представлене прозове (Красуцький М.І.), поетичне (Кириловська К.О.), образотворче (Бандуровська Ю.О., Вишневська В.І., Яремійчук У.В.) осмислення образу Івана Огієнка.

Розділ «Творчість лауреатів Огієнківської премії» відображає художні здобутки Поліщука В.Т. та Цимбалюка Г.М.

Тринадцятий випуск збірника свідчить про поглиблення й розширення наукової проблематики та окреслення нових перспектив у дослідженні проблем огієнкознавства. Електронний варіант збірника знаходиться на сайті науково-дослідного центру огієнкознавства http://ohienko.kpnu.edu.ua/.

Вікторія Атаманчук, керівник науково-дослідного центру огієнкознавства

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка