До змісту

Підсумки ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України»

Публікація від 19 березня 2017.

16 березня 2017 року у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України».

Із настановчим словом, виступив керівник відділу наукової роботи із міжнародних зав’язків Білик Роман Миколайович. Він наголосив на тому, що «студентське життя – золота пора не лише для здобуття знань в ході лекційних та практичних занять, але й час для реалізації себе у науковій сфері. А конференція чудове місце для обміну досвідом… Адже електронні гаджети ніколи не замінять живого спілкування та не дадуть відчуття реалізованості…». Після вступного слова учасників конференції було поділено на дві секції. 

Про роботу секційного засідання “Психологічні науки” (керівник Чеканська О.А.), “Економічні науки” (керівник Свідер О.П.), “Соціальна робота”  (керівник Дідик Н.М.) доповіла керівник Чеканська Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший викладач.

 Магістрантка І.В. Козлова у соціальному дослідженні на тему: «Соціальне підприємництво як інноваційний механізм у вирішенні соціальних проблем» відзначила, що сьогодні Україна взяла на себе зобов’язання щодо забезпечення необхідних соціальних стандартів. Але навіть в умовах повного виходу економіки країни із «тіні» Україна не буде в змозі забезпечити своїм громадянам соціальні гарантії на належному рівні. Тому, перш за все, саме соціальний бізнес має допомогти державі вирішити ці питання, щоб країна не залишилась на «узбіччі» глобалізаційних процесів. Інна зазначила, що дана тематика є ще досить мало досліджуваною, саме тому, експертів в цій галузі досить мало. Носіями інформації стають конкретні соціальні підприємці, які взяли під свій контроль поліпшення певного суспільного явища. Або здобуваємо досвід з соціальних мереж та статей на дану тематику, вивчаючи зарубіжний досвід, на прикладі  таких країн як: США, Велика Британія, Німеччина. Аналіз отриманих результатів був наочно продемонстрований у презентації.

Студентка ІІ курсу Д.О. Богач у виступі «Психологічні особливості образу Я користувачів соціальних мереж» проаналізувала особливості соціально-перцептивного аспекту образу Я користувачів соціальних мереж. Довела, що уявлення людини про себе певною мірою залежать від ступеня її зануреності у мережеві комунікації.

Студентка IV курсу А.П. Драй у доповіді «Арт-терапія як метод діагностики сімейних стосунків» розкрила мету, завдання, функції та напрями арт-терапії. Описала методику експериментального дослідження за допомогою малюнкового методу. Здійснила аналіз отриманих результатів.

Студент IV курсу О.В. Дергак у своєму виступі на тему: «Соціально-правовий статус інвалідів: міжнародні стандарти та вітчизняна практика» проаналізував соціально-правовий статус інвалідів у міжнародних нормативно-правових актах та у вітчизняному законодавстві.

Також, з результатами наукових досліджень виступили студенти ІІ курсу Н.М. Горбулевич «Дослідження особливостей розвитку емпатійності в молодшому шкільному віці», Д.І. Лабатий «Соціально-психологічні чинники інтернет-залежності підлітків», В.П. Відлацька «Основні чинники тривожності у дітей дошкільного віку та шляхи їх подолання». За підсумками роботи секцій, були відзначені найкращі доповіді.

Роботу секційного засідання “Історичні науки” (керівник Теліга А.А.), “Педагогічні науки” (керівник Бахмат Н.В.), “Філологічні науки” (керівник Сторчова Т.В.), “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”  (керівник В.Б. Воронецький), “Мистецтво” (керівник Березіна І.В.) розпочала керівник Бахмат Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент. Вона наголосила, що під час виступів студентів буде обговорено результати наукової роботи команди студентів під керівництвом викладачів у процесі опанування фахових навчальних дисциплін, виконання творчих пошукових завдань та підготовки курсових та кваліфікаційних робіт у межах широких наукових напрямків.

Далі студенти проголосили свої виступи, які відтворювали результати своїх наукових пошуків.

За підсумками їх виступів було рекомендовано схвалити роботу Ш Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України», а доповіді її учасників – опублікувати у збірнику студентських наукових праць. Результати наукових досліджень студентів 5 курсу, з урахуванням зауважень і рекомендацій, – узагальнити у дипломних і магістерських роботах.

Заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доцент, кандидат педагогічних наук Наталія Валеріївна Бахмат привітала студентів, які взяли участь у конференції та здійснили кращі доповіді на секційному засіданні, відзначено дипломами І‑ІІІ ступенів.

На завершення керівник секції підвела підсумки та наголосила, що всі учасники конференції отримали задоволення від наукової та фахової дискусії, а участь в ній стане в майбутньому стартовим майданчиком для молодих педагогів. Наталія Валеріївна побажала успіхів студентам старших курсів у завершенні їх наукових досліджень та успішному захисті дипломних і магістерських робіт, а студентам ІІ-ІV курсів – найкращих результатів у навчанні, плідної роботи та продовження наукових досліджень.

За підсумками роботи першої секції, були відзначені найкращі доповіді, а саме:

І місце – Інна Козлова, магістр факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри Дідик Н.М.);

ІІ місце – Анастасія Драй, студентка 4-го курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри Дідик Н.М.);

ІІІ місце – Олег Дергак, магістр факультету колекційної та соціальної педагогіки і психології К_ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри Дідик Н.М.).

За підсумками роботи другої секції:

І місце     Володимир Ярич, студент 4-го курсу історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – доктор історичних наук, професор Філінюк А.Г.);

ІІ місцеАнна Зубик, студентка 6-го курсу факультету іноземної філології К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сторчова Т.В.);

ІІ місце –   Любов Тимчишин, студентки 3-го курсу педагогічного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач Ватаманюк Г.П.);

ІІІ місце –  Артем Грачов, студент 6-го курсу історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат історичних наук, доцент Боровець І.І.);

ІІІ місце –  Юлія Олексійчук, студентка 6-го курсу факультету іноземної філології К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сторчова Т.В.);

ІІІ місце –  Олена Бєлова та Юлія Герцан, студентки 4-го курсу педагогічного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Бахмат Н.В.).

Н.В.Бахмат, кадидат педагогічних наук, доцент;

О.А. Чеканська, кандидат психологічних наук, старший викладач.