До змісту

Виставка до 135-річчя Івана Огієнка

Публікація від 22 березня 2017.

На виставці у науково-дослідному центрі огієнкознавства експоновані праці Івана Огієнка, які представляють  його як богослова, філософа, мовознавця, літературознавця та поета.  Праці видані у Парижі та Вінніпезі у 1940-х та 1960-х рр.

Іван Огієнко знаний як видавець і редактор, що підтверджують періодичні видання кінця 1940-х–50-х рр. «Віра і культура», «Наша культура», «Слово істини», які виходили у Вінніпезі.

Лексикографічна діяльність Івана Огієнка репрезентована фундаментальною працею – «Етимологічно-семантичним словником» у 4-х томах (Вінніпег, 1995).

Тринадцять випусків збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта», що видається з 2003 р., свідчать про актуальність огієнкознавчих досліджень.

Вікторія Атаманчук,

керівник науково-дослідного центру огієнкознавства

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка