До змісту

Факультет святкує 25-річний ювілей!

Публікація від 30 березня 2017.

1 квітня 2017 року факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відзначає 25-річчя від дня свого заснування. Хоча факультет є одним із наймолодших підрозділів університету, проте має надзвичайно цікаву і динамічну історію свого розвитку.

Наприкінці 80-х років минулого століття в Україні функціонувало 2 дефектологічні факультети (у Київському державному педагогічному інституті імені М. Горького та Слов’янському державному педагогічному інституті), що, звичайно, не могло сприяти забезпеченню фахівцями-дефектологами всіх регіонів країни, особливо Південно-Західного. У зв’язку з цим 1988 року в Кам’янець-Подільському державному інституті імені В.П. Затонського було відкрито спеціальність «Олігофренопедагогіка і праця». Згодом була створена й відповідна кафедра. Від початку свого функціонування члени кафедри готували не лише фахівців денної та заочної форми навчання, але й здійснювали перепідготовку вчителів з метою отримання ними другої вищої освіти за відповідною спеціальністю.

Увесь час покращувалася матеріально-технічна база факультету, налагоджувалися тісні зв’язки з різними освітніми закладами. Це призвело до того, що через декілька років відділення перетворилося в повноцінний факультет тоді ще педагогічного інституту, а згодом і університету.

Початок 90-х років став періодом відкриття на дефектологічному факультеті спеціальності «Практична психологія», а з 2000-х років – спеціальності «Соціальна педагогіка».

Викладачі факультету одним із пріоритетів у процесі підготовки високоякісних фахівців вважають співпрацю з різними навчально-виховними закладами та закладами соціального забезпечення. Про це красномовно свідчать договори, підписані між К-ПНУ імені Івана Огієнка та навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації Західного та Південно-Західного регіонів нашої держави.

2000 року в структурі факультету було відкрито багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр для дітей із вадами психофізичного розвитку, який став базою не лише для проходження студентами різних видів практик, але й для експериментальних досліджень у різних галузях.

Це дає підстави зробити висновок, що на той час факультет став центром підготовки та перепідготовки фахівців у цьому регіоні.

2001 року факультет було реорганізовано в Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини (з 2006 року – Інститут реабілітології), що стало поштовхом для подальших кардинальних змін не лише в структурі підрозділу університету, але й перегляду спеціальностей, спеціалізацій підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.

Хочеться також відзначити такий вагомий фактор, без якого існування класичного факультету, та й тепер національного університету було б не можливим, – це наукова діяльність викладачів та студентів. Щороку кількість публікацій викладачів і студентів збільшується. На факультеті видаються 2 збірники наукових праць, визнаних ВАК України: серія соціально-педагогічна та психології, студентський збірник наукових праць, 2 збірники наукових праць викладачів факультету за напрямами підготовки фахівців та спільний із Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти». Щороку факультет організовує та проводить міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, студентські конференції в галузі корекційної освіти, психології, соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Отже, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології може стверджувати, що за період його функціонування створено солідний кадровий потенціал, постійно збагачується та вдосконалюється навчально-матеріальна база, впроваджуються інноваційні технології навчання, розвиваються плідні зв’язки з освітніми закладами: дитячими садочками, ЗОШ І-ІІІ ступенів, вищими навчальними закладами І-ІV рівня акредитації, медичними закладами, органами освіти та управління, спеціальними освітніми закладами, громадськими організаціями та закордонними партнерами.

І найголовніше, чим пишається факультет, – це висока якість підготовки фахівців, про що свідчать численні подяки, які надходять з різних регіонів нашої держави на адресу університету.

О.Б. Бєлова, заступник декана

з виховної та профорієнтаційної роботи