До змісту

Монографія “Світи Франца Кафки”

Публікація від 6 квітня 2017.

Вийшла друком монографія Віктoра Григорoвича Притyляка, кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри германських мов і зарубіжної літератури «Світи Франца Кафки», яка присвячена проблемі творення художнього часу і простору в романах «Процес» і «Замок» Франца Кафки. В ній досліджується структура художньо-естетичного простору, а також взаємозв’язок соціально-історичного, авторського, авантюрного і психологічного часу з часом персонажа, розглядаються засоби створення притчового звучання творів. Здійснюється детальний і цілеспрямований аналіз категорій простору, які є вираженням його естетичних принципів. Разом із систематизацією та узагальненням досліджень попередників вперше піддаються аналізу проблеми художнього простору в романах Кафки як ідейно-естетичної конструкції, проблеми художньої сигніфікації атрибутів простору, а також загальні принципи побудови художнього часу і плину художнього часу в дискретній свідомості наратора й персонажа.

Прес-служба університету