До змісту

Наукова конференція студентів та магістрантів факультету іноземної філології за підсумками НДР 2016-2017 навчального року

Публікація від 18 квітня 2017.

 

12-13 квітня 2017 року на факультеті іноземної філології відбулася Наукова конференція, яка підбила підсумки НДР студентів та магістрантів 2016-2017 навчального року і засвідчила зростання якісного показника цієї роботи. Студенти факультету працювали у секції Іноземна філологія, що складалася з 15 підсекцій.

У цілому студенти та магістранти у всіх підсекціях продемонстрували достатній рівень виконання своєї науково-дослідної роботи. Більшість доповідей свідчили про глибоку обізнаність студентів щодо стану дослідження проблем у сучасній науці, належний рівень їх методологічної підготовки, вміння представити найцінніші результати їх дослідницької роботи.

Цьогорічна конференція засвідчила значну активність у науковій роботі студентів 4 та 5 курсів, що є запорукою високого рівня наукової підготовки майбутніх магістрантів. Показово і те, що студенти перших-третіх курсів не просто взяли участь у конференції, а опинилися серед переможців наукового змагання. Доповіді студентів у підсекціях супроводжувалися презентаціями, що сприяло загальному розумінню представленої проблеми та досягнутих результатів.

Розмаїття тем представлених доповідей свідчить про широке коло наукових інтересів студентів та їх керівників, що може виявитися значним потенціалом для участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях в майбутньому. У своїх доповідях студенти і магістранти акцентували увагу на особистому внеску у досліджувану проблему.

Робота у підсекціях показала, що критерієм «якісної наукової продукції» є зворотній зв’язок з аудиторією, коли доповідачі та слухачі творять єдиний науково-пізнавальний простір. Запитання, зворотні коментарі, пояснення, що мали місце під час обговорення доповідей, красномовно підтверджують це. Істотною перевагою як при презентації виступу, так і при його сприйнятті є використання мультимедійних засобів, що, з однієї сторони, значно «полегшують» подання та візуальне сприймання матеріалу, а, з іншої, вимагають значно більше зусиль, умінь та навичок для їх ефективного використання.

Підсумки роботи ще раз підтвердили, що студентська науково-практична конференція є єдиною, безальтернативною формою репрезентації сформованих умінь та навичок науково-дослідної роботи, конференція сприяє залученню студентів до самостійної, творчої та наукової роботи, виробляє в них вміння академічного письма, зв’язного висловлення та виголошення наукових промов.

Кращі доповіді

Підсекція Зарубіжна література і методика її викладання

1 місце Боярська Юлія Іванівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Сатирична спрямованість католицьких романів Івліна Во.

Підсекція Поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів

1 місце Васильчук Віталіна Вікторівна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Ідейно-тематичне різноманіття оповідань Едгара Алана По.

2 місце Філь Яна Русланівна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Специфіка хронотопу в ранній творчості Генріха Бьолля.

Підсекція Індивідуальні поетики в контексті загально-культурних парадигм

1 місце Єдинак Наталія Владиславівна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Художня деталь у романі М. Дреббл «Мій золотий Єрусалим».

2 місце Магдій Олександра Вячеславівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: собливості конспірологічного детективу (роман Д. Брауна “Код да Вінчі”).

3 місце Іваннікова Катерина Ігорівна, студентка 5 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Екологічні прогнози у сучасній науковій фантастиці.

Підсекція Поетика в системі літературознавчих категорій

1 місце Григоровська Світлана Леонідівна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості наративної структури романів В.С. Моема.

2 місце Венгринович Олег Ігорович, студент 5 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості часопросторової організації в романах Дж.Керуака.

3 місце Гай Яна Віталіївна, студентка 5 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Конфлікт етичного й естетичного в романі Оскара Вайльда “Портрет Доріана Грея”.

Підсекція Слов’янська філологія

1 місце Козак Альона Леонідівна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Реалістичні тенденції в драматургії М. Лєрмонтова.

Підсекція Риторика

1 місце Семенчук Євдокія-Юлія Віталіївна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Лайфхаки для написання курсової роботи.

2 місце Левчук Адріана Володимирівна, Фотій Марія Юріївна, студентки 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Тиранія слів.

Двулят Наталя-Таїсія Василівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Екзамен – не катастрофа.

3 місце Копич Юлія Павлівна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Невпевненність у собі.

Підсекція Соціолінгвістичний та міжкультурний аспекти дослідження німецької мови

1 місце Красуцький Олександр Олегович, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Процеси запозичення слов’янської лексики у німецькій мові.

2 місце Карнаух Віталія Миколаївна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології.  Тема доповіді: Frauenphänomen in der deutschen Phraseologie.

3 місце Мельничук Ганна Леонідівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Die strukturell-semantische Funktion der deutschen Phraseologismen mit der Komponente „Eifersucht“.

Підсекція Сучасні підходи у методиці навчання іноземної мови

1 місце Ряба Майя Іванівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Тестування в аудіюванні і читанні.

2 місце Шимкова Богдана Сергіївна, студентка 2 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Молодіжна мова як один із засобів формування комунікативної компетентності учнів.

3 місце Лисаник Христина Володимирівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Формування соціокультурної компетентності на уроках іноземної мови в школі засобами німецької фразеології.

Підсекція Лінгводидактика

1 місце Зубик Анна Анатоліївна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості формування репродуктивних лексичних навичок студентів-філологів на прикладах паремій

2 місце Олексійчук Юлія Олексіївна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Процес формування методичної гендерно чутливої компетентності студентів-германістів

3 місце Шпиндюк Анна Василівна, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Застосування принципів навчання у процесі викладання другої іноземної мови.

Підсекція Лексико-граматичні, фонетичні та словотворчі засоби мови

1 місце Райтаровська Віта Юріївна, студентка 5 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Використання телескопії як різновиду скорочення в інтернет-комунікації.

2 місце Курман Софія Ігорівна, студентка 5 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Особливості перекладу молодіжного сленгу українською мовою

3 місце Дем’янець Ірина Василівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Топоніми та антропоніми в романі «Джейн Ейр».

Підсекція Когнітивна лінгвістика

1 місце Максимчук Анастасія Олександрівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Гендерні конотації англійських прислів’їв.

2 місце Магдій Олександра В’ячеславівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: The semantic peculiarities of the conceptual categorySpaceinThe Collector” by John Fowles.

Тимчук Катерина Олегівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: The semantic analysis of the concept “Life” in Jack London’s stories.

3 місце Сідорова Олена Анатоліївна, студентка 1 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Лексико-семантичні засоби творення героя нації (на матеріалі поеми «Беовульф»).

Підсекція Проблеми семантики та стилістики тексту

1 місце Гринишина Аліна Олександрівна, студентка 5 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Лінгвістичний механізм створення комічного ефекту (на матеріалі американських та британських анекдотів).

2 місце Cлюсарчук Владислав Володимирович, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Стилістичні функції парентез у романі У. Коллінза «Місячний камінь».

Янковський Андрій Леонідович студент 3 курсу факультету іноземної філології. Тема доповіді: Безеквівалентний світ фентезі (на матеріалі роману Урсули Ле Гуїн циклу Земномор’я).

3 місце Харченко Олексій Дмитрович, магістрант факультету іноземної філології. Тема доповіді: Експресивність синтаксичних конструкцій англомовного наукового тексту.

Підсекція ESP текстів та особливостей їх перекладу

1 місцеМагеровська Тетяна Михайлівна, студентка 1 курсу факультету української філології та журналістики. Тема доповіді: Grammatical Transformations in the English Translation of L. Kostenko’s Poetry.

2 місцеКравчук Вікторія Миколаївна, студентка 1 курсу факультету української філології та журналістики. Тема доповіді: Pun in the English Films.

3 місце Цапок Дарія Леонідівна, студентка 1 курсу  факультету КСПП. Тема доповіді: Structure and Translation of Speech Therapy Terms.

Підсекція Англійська мова

1 місце – Грицай Марта Дмитрівна, студентка 1 курсу економічного факультету. Тема доповіді: Hospitality Industry Outlook.

2 місце – Митрофанюк Тетяна Віталіївна, студентка 1 курсу факультету української філології та журналістики. Тема доповіді: Women in Journalism.

3 місце – Ревуцька Валентина Михайлівна, студентка 1 курсу факультету української філології та журналістики . Тема доповіді: Ukrainian Literature in Poetry, Prose and Drama.

Підсекція Іноземні мови

1 місце Слюсар Аннеліза Федорівна, студентка 1 курсу природничого факультету. Тема доповіді: La cellule : unité fonctionnelle du vivant.

2 місце Гасюк Олександр Вікторович, студент І курсу історичного факультету. Тема доповіді: J. W. Goethe – das Gesicht der deutschen Literatur.

3 місце – Ковальська Мар’яна Юріївна, студентка 1 курсу факультету української філології та журналістики. Тема доповіді: Die Periodisierung der ukrainischen Sprache.

П.Л. Шулик, заступник декана з наукової роботи

та інформатизації навчального процесу,

кандидат філологічних наук, професор