До змісту

Результати наукової конференції студентів і магістрантів

Публікація від 21 квітня 2017.

Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2016-2017 навчальному році на факультеті української філології та журналістики проходила 12-13 квітня у два етапи. 12 квітня – робота у секціях, 13 квітня – підсумкове пленарне засідання.

У роботі конференції взяли участь 195 доповідачів.

На факультеті працювало три секції:

1) «Українська мова» – науковий керівник Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор, секретар – Колісник Ю.Ю., студентка 6 курсу факультету української філології та журналістики;

2) «Історія української літератури» – науковий керівник Рарицький О.А., кандидат філологічних наук, доцент, секретар – Яремійчук У.В., студентка 3 курсу факультету української філології та журналістики;

3) «Журналістика» – науковий керівник Волковинський О.С., доктор філологічних наук, профессор, секретар – Колупаєва О.М., кандидат філологічних наук, асистент.

Робота І секції проходила у 5 підсекціях, ІІ – у 7 підсекціях, ІІІ – у 2.

Зачитані доповіді студентів та магістрантів вирізнялися актуальністю, науковою новизною, логічністю і самостійністю висновків, а також можливістю їх практичного застосування під час підготовки до лекційних, практичних та семінарських занять, під час написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт. Окремі доповіді викликали жваві дискусії через контроверсійність висновків та отриманих результатів.

За підсумками роботи секцій переможцями підсекцій стали такі учасники конференції:

підсекція «Історія та культура мови»:

І місце – Хижа Ірина Ігорівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Мозолюк О.М.;

ІІ місце – Юхней Христина Іванівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Мозолюк О.М., Гуменна Марія Василівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д., Грушанська Діана Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Мозолюк О.М.;

ІІІ місце – Кучер Віта Віталіївна, студентка 5 курсу, наук. керівник – Шеремета Н.П., Гнаткович Уляна Віталіївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д., Бараболя Юлія Русланівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Мозолюк О.М.підсекція «Термінологія та граматика»:

І місце – Лиса Вікторія Леонідівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Сірант А.М.;

ІІ місце – Кушнір Вікторія Володимирівна, студентка 5 курсу, наук. керівник – Дзюбак Н.М., Пісоцька Людмила Віталіївна, студентка 5 курсу, наук. керівник – Монастирська Р.І.;

ІІІ місце – Туганашева Анастасія Владиславівна, студентка 1 курсу, наук. керівник – Ладиняк Н.Б.

підсекція «Лексика та фразеологія»:

І місце – Хом’як Наталя Валеріївна, студентка 6 курсу, наук. керівник – Маркітантов Ю.О.;

ІІ місце – Бординюк Вікторія Вікторівна, студентка 2 курсу, наук. керівник Маркітантов Ю.О.;

ІІІ місце – Зуляк Ольга Василівна, студентка 6 курсу, наук. керівник – Маркітантов Ю.О., Козак Дмитро, студент 2 курсу, наук. керівник – Марчук Л.М.підсекція «Методика української мови та фоностилістика»:

І місце – Драгомерецька Лілія Володимирівна, студентка 6 курсу, наук. керівник – Попович А.С.;

ІІ місце – Ясинецька Анастасія Олександрівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Попович А.С.;

ІІІ місце – Шубала Ірина Володимирівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Попович А.С., Тернопольська Марина Русланівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Попович А.С.підсекція «Лінгвокультурологія»:

І місце – Колісник Юлія Юріївна, студентка 6 курсу, наук. керівник – Марчук Л.М.;

ІІ місце – Довбня Сніжана Іванівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Марчук Л.М.;

ІІІ місце – Радун Анна Валеріївна, студентка 6 курсу, наук. керівник – Ладиняк Н.Б.

підсекція «Давня українська література»:

І місце – Яремійчук Уляна Василівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Рарицький О.А.;

ІІ місце – Сушириба Оксана Андріївна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Рарицький О.А.;

ІІІ місце – Золотарьова Віта Вадимівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Рарицький О.А.підсекція «Огієнкознавство»:

І місце – Неставальська Наталія Леонідівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Атаманчук В.П.;

ІІ місце – Никуляк Анастасія Олександрівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Атаманчук В.П., Рибалка Тетяна Сергіївна, студентка 3 курсу, керівник – Атаманчук В.П.;

ІІІ місце – Яремійчук Уляна Василівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Атаманчук В.П., Хом’як Наталя Валеріївна, студентка 6 курсу, наук. керівник – Атаманчук В.П.

підсекція «Методика викладання української літератури»:

І місце – Біленчук Ганна Дмитрівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Лаврусевич Н.О.;

ІІ місце –Заріцька Аліна Віталіїівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Громик Л.І.;

ІІІ місце – Бельма Ольга Олегівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Лаврусевич Н.О., Вардинська Анна Віталіївна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Громик Л.І.

підсекція «Фольклор та етнографія»:

І місце – Пікуля Лариса В’ячеславівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Щегельський В.В.;

ІІ місце – Царюк Ірина Михайлівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Щегельський В.В.;

ІІІ місце – Кириловська Катерина Віталіївна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Щегельський В.В.

підсекція «Нова українська література»:

І місце – Басараба Оксана Андріївна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Починок Л.І.;

ІІ місце – Лісова Крістіна Валеріївна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Джурбій Т.О.;

ІІІ місце – Неставальська Наталія Леонідівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Джурбій Т.О.

підсекція «Новітня українська література»:

І місце – Мазурик Марія Петрівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Волковинська І.В.;

ІІ місце – Мосендз Софія Вікторівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Волковинська І.В.;

ІІІ місце – Довгий Олексій Олександрович, студент 6 курсу, наук. керівник – Насмінчук Г.Й.

підсекція «Сучасна українська література»:

І місце – Рибух Наталія Іванівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Насмінчук Г.Й.;

ІІ місце –Пікуля Лариса В’ячеславівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Рарицький О.А.;

ІІІ місце – Юшко Юлія Тарасівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Глушковецька Н.А.підсекція «Проблеми журналістської жанрології, теорії та історії журналістики»:

І місце – Фортельна Ольга Петрівна, студентка 6 курсу, наук. керівник – Насмінчук І.А.;

ІІ місце – Туришин Аліна Миколаївна, студентка 1 курсу, наук. керівник – Колупаєва О.М.;

ІІІ місце – Боднар Юлія Іллівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Громик Л.І.

підсекція «Актуальні проблеми сучасних ЗМІ»:

І місце – Юхней Христина Юріївна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Колупаєва О.М.;

ІІ місце – Грушанська Діана Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Лівіцька О.В.;

ІІІ місце – Хижа Ірина Ігорівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Лівіцька О.В.

Т.О. Джурбій, заступник декана з наукової роботи

та інформатизації навчального процесу