До змісту

Рівняння розв’язали, атестат вручили (нотатки з Міжнародної наукової конференції, присвяченої Д.І. Мартинюку)

Публікація від 25 травня 2017.

19-21 травня 2017 року на базі кафедри математики фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка проведено Міжнародну наукову конференцію “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячену 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996) – видатного математика, фахівця з теорії диференціальних і різницевих рівнянь, випускника фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.Народився Дмитро Іванович Мартинюк 11 березня 1942 року в селі Іванківці Дунаєвецького району Хмельницької області в сім’ї селян-колгоспників. У тому ж 1942 році батько загинув на фронті. Непростим було дитинство Дмитра Івановича, зазнав і голоду, і злиднів. Освіту здобув у Іванківській семирічній та в Горчичнянській середній школах. У 1957 році вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, після закінчення якого працював асистентом на кафедрі математики.

У 1965 році вступив до аспірантури Інституту математики АН УРСР, де під керівництвом академіка Ю.О. Митропольського почав займатися дослідженням диференціальних рівнянь із відхиленням аргумента запізнілого типу. У 1967 році достроково закінчив аспірантуру та в жовтні того ж року успішно захистив дисертацію “Периодические решения нелинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 1 вересня 1967 року Дмитро Іванович обраний на посаду асистентом кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського державного університету, в 1968 році – на посаду старшого викладача кафедри, а в 1969 році – на посаду доцента кафедри.

Викладаючи в університеті спеціальні курси з теорії диференціальних рівнянь, Дмитро Іванович постійно й успішно займається науковою роботою. У 1969 р. виходить його перша книга ” Лекции по теории колебаний систем с запаздыванием”, а в 1970 році – монографія “Лекции по теории устойчивости решений систем с последействием”.

У 1982 році Д.І. Мартинюк успішно захистив докторську дисертацію “Периодические и квазипериодические решения дифференциально-разностных и разностных уравнений”. У 1983 році його було обрано за конкурсом на посаду професора кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь. Працюючи на цій посаді, Дмитро Іванович читав загальний курс лекцій з теорії диференціальних рівнянь, інтегральних рівнянь, диференціально-різницевих рівнянь, різницевих рівнянь. Викладацька діяльність плідно поєднувалася з науковою роботою. Результати його досліджень опубліковані в численних наукових статтях та в шести монографіях, які присвячені сучасним досягненням якісної теорії диференціально-різницевих і різницевих рівнянь.

У 1985 році наукові досягнення Д.І. Мартинюка були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки.

З 1988 по 1995 роки професор Дмитро Іванович Мартинюка очолював кафедру математичної фізики механіко-математичного факультету Київського університету, поєднуючи в цей час наукову роботу з педагогічною діяльністю. Він виховав 9 кандидатів наук і залишився для цих людей не тільки науковим керівником, але й мудрим наставником і чуйним товаришем. Протягом багатьох років Д.І. Мартинюк був членом Вченої ради механіко-математичного факультету, спеціалізованих рад з присудження наукових ступенів кандидатів і докторів наук у Київському університеті й Інституті математики НАН України.

У 1995 році у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Дмитро Іванович за власним бажанням залишає посаду завідувача кафедри математичної фізики і повертається на кафедру інтегральних та диференціальних рівнянь, де й працює до останнього дня свого життя – 27 жовтня 1996 року.

У травні 2002 року Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Кам’янець-Подільським державним педагогічним університетом була проведена міжнародна конференція “П’яті Боголюбовські читання”, присвячена 60-річчю від дня народження Д.І. Мартинюка.

У червні 2012 року Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка була проведена міжнародна конференція, присвячена 70-річчю від дня народження Д.І. Мартинюка.

Організаторами цьогорічного наукового форуму були Інститут матема­тики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Організаційний комітет конференції очолювали академік НАН України, директор Інституту математики НАН України А.М. Самойленко, академік НАН України, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка М.О. Перестюк, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор С.А. Копилов.

Заступники голів – доктори фізико-математичних наук, професори І.М. Конет, Ю.В. Теплінський.

До складу оргкомітету входили академіки НАН України О.І. Луковський, В.Л. Макаров, члени-кореспонденти НАН України О.А. Бойчук, В.Ю. Слюсарчук, Б.Й. Пташник, доктори фізико-математичних наук, професори Я.Й. Бігун, Н.О. Вірченко, В.І. Герасименко, В.В. Городецький, М.Ф. Городній, В.М. Євтухов, М.І. Іванчов, С.Д. Івасишен, П.І. Калинюк, О.В. Капустян, І.І. Король, В.В. Маринець, І.О. Парасюк, Г.П. Пелюх, Р.І. Петришин, І.Д. Пукальський, В.Г. Самойленко, О.М. Станжицький, В.І. Ткаченнко, І.М. Черевко, доктор технічних наук, професор В.А. Федорчук, кандидати фізико-математичних наук, доценти В.О. Гнатюк, В.І. Кравець, В.Г. Паньков, В.С. Щирба, А.І. Юрчик.

У роботі конференції брали участь 2 академіки НАН України, 23 доктори наук, 21 кандидат наук, 12 аспірантів, з-поміж яких були представники США, Казахстану, Польщі та Словаччини.19 травня о 10.00 конференція розпочала роботу в залі засідань вченої ради університету. Зі вступним словом і спогадами про Д.І. Мартинюка виступив академік НАН України А.М. Самойленко. З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор фізико-математичних, професор І.М. Конет. Він також за дорученням вченої ради вручив атестат почесного професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України М.О. Перестюку.

Далі конференція продовжила роботу в режимі пленарного засідання, на якому з цікавими і змістовними доповідями виступили академік НАН України М.О. Перестюк, доктори фізико-математичних наук, професори В.Г. Самойленко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), В.І. Герасименко (Інститут математики НАН України),

А.К. Прикарпатський (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).

З 13.00 до 17.00 конференція продовжила роботу в режимі секційних засідань. Працювали дві секції:

  1. Звичайні диференціальні рівняння (керівник – доктор фізико-математичних наук, професор І.М. Черевко).
  2. Диференціальні рівняння з частинними похідними (керівник – доктор фізико-математичних наук, професор В.В. Городецький).

Було виголошено 20 доповідей.

20 травня з 10.00 до 13.00 працювала секція «Диференціальні рівняння» (керівник – професор В.Є. Круглов), було виголошено 15 доповідей.

Цього ж дня учасники конференції поклали квіти на могилу Д.І. Мартинюка в с. Іванківці Дунаєвецького району Хмельницької області.

21 травня о 10.00 академік НАН України А.М. Самойленко підвів підсумки роботи конференції та оголосив про її закриття. Зі словами вдячності організаторам конференції виступили доцент В.І. Кравець, професори В.Є. Круглов і В.М. Євтухов.

Для учасників конференції було організовано екскурсії нашим містом, до Хотинської фортеці та до скельного монастиря (с. Бакота).

За матеріалами роботи конференції у видавництві “Аксіома” опубліковано збірник матеріалів конференції (відповідальні за випуск – І.М. Конет, Ю.В. Теплінський).

У пам’яті всіх, хто спілкувався з Дмитром Івановичем, він залишився відкритою, чуйною, доброзичливою, доброю і скромною людиною, відданим товаришем, яскравим, мудрим педагогом і наставником, талановитим вченим.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук, професор

Ю.В. Теплінський, завідувач кафедри математики,

доктор фізико-математичних наук, професор