До змісту

Міжнародний науковий семінар «Соціальні виклики країн Центральної та Східної Європи»

Публікація від 2 червня 2017.

Університет Огієнка завжди гостинний для вcіх. У цьому переконуєшся щораз, коли відвідуєш всеукраїнські та міжнародні конференції, які відбуваються в ньому, чи зустрічаєш іноземних гостей, котрі із захопленням роззираються навкруги, вперше переступивши поріг цього вишу.

Так було й цього разу, коли в стінах нашого університету проходив міжнародний науковий семінар «Соціальні виклики країн Центральної та Східної Європи». Учасників семінару привітав Іван Михайлович Конет, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Він розповів гостям про історію нашого університету та його сучасні наукові здобутки. 

Викладачі Люблінського католицького університету імені Яна Павла ІІ спільно з викладачами Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка провели понад 6 годин, презентуючи свої доповіді, дискутуючи навколо гострих питань та обмінюючись досвідом та знаннями.

Так, професор Роман Шєронь  презентував тему «Wybrane wątki i postacie biblijne źródłem dla pedagogiki resocjalizacyjnej»

Богдан Вєнчікевіч ознайовим присутніх зі своїм дослідженням «Emigracja zarobkowa: bilans zysków i strat».

Про «Wpływ dysfunkcji wychowawczych na życie rodziny» розповів Єжи Домбек.

Професор Ядвіга Дашиковська виступила з темою «Substance abuse among students in poland: preventive measures against legal highs»

Професор Пьотр Новаковські висловив свої спостереження щодо тенденцій виховання дітей у польських сім’ях  «Symptoms and causes of overprotectiveness in polish families»

Магдалена Помпер поділилась занепокоєнням щодо залежності від Інтернету в темі «Internetoholizm jako problem społeczny XXI wieku»

Александра Романовська  дослідила, яка різниця в правовому статусі підприєств з іноземним капіталом в Україні і Польші «Status prawny przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym na Ukrainie i w Polsce».

Дагмара Жовондж витлумачила теоритичні засади тероризму в доповіді «Terroryzm i jego teoretyczne aspekty»

Ольга Василівна Віннічук виступила з доповіддю на тему «Праксеологічні аспекти соціальних ризиків в країнах Центральної та Східної європи».

Тетяна Вікторівна Білецька, кандидат соціологічних наук презентувала тему «Індивідуалізоване суспільство. Свобода vs пастка: виклики сучасності»

Олександр Вікторович Рибщун,  кандидат соціологічних наук, доцент висловився з теми «Молодь vs політика: сучасні українські реалії».

Володимир Володимирович Газін, кандидат історичних наук, доцент презентував присутнім роботу «Проблеми українсько-польських відносин у наукових студіях викладачів історичного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка»

Людмила Пилипівна Мельник, кандидат педагогічних наук, доцент, спільно з Чайковсько Оксаною Миколаївною, кандидатом психологічних наук розповіли про аспекти «Формування просоціальної поведінки учнів, як когнітивно-мотиваційної складової соціальної компетентності особистості».

Наталія Сергіївна Гевчук, кандидат педагогічних наук, доцент, поділилася думками щодо проблеми трудової міграції. Тема її доповіді: «Вплив трудової міграції батьків на виховання дітей».

Юрій Володимирович Сербалюк, кандидат історичних наук, доцент розповів про «Історичний досвід соціального служіння громадських організацій та релігійних громад на Поділлі».

Учасники семінару були приємно вражені теплою атмосферою прийому, злагодженістю роботи та щирістю спілкування.

Оксана Грушанська