До змісту

Археологія – наука на межі історії та криміналістики (відео)

Публікація від 3 липня 2017.

Археологічна наука, як відомо, є допоміжною історичною наукою, метою якої є на основі пам’яток матеріальної культури дослідити давню історію людства.

Термін «археологія» з’явився в Греції (4 ст. до н. е.) в розумінні науки про стародавність. У середньовічній Європі археологія майже не розвивалася. В епоху Відродження (15-16 століття.) розвиток археології пожвавився у зв’язку із вивченням пам’яток античного мистецтва. Новим поштовхом для археологічних досліджень у Західній Європі були успішні розкопки Помпеї у 18 столітті. В середині 19 століття почали вивчати пам’ятки палеоліту.

Як відомо, цьогоріч на історичному факультеті нашого вишу було відкрито спеціальність за напрямком 032 «Історія та археологія», адже, Кам’янець-Подільський завжди славився своїми науковими здобутками і науковцями в сфері археології. Це такі видатні постаті, як В. Антонович, Ю. Сіцінський, В. Гереневич, С. Гамченко, І. Винокур. Цим було започатковано відродження археологічної школи, закладеної ще Іоном Винокуром. Із вихованців вишу І.С. Винокур створив цілу археологічну школу, яка переросла згодом у своєрідний регіональний науковий центр, у якому працювали доктори історичних наук Приходнюк О.М., Вакуленко Л.В., Баженова С.Е., кандидати історичних наук, доценти Петров М.Б., Гуцал А.Ф., Журко О.І., Якубовський В.І., Строцень Б.С., Баженов О.Л., Могилов О.Д., Герета І.П., Нечитайло П.О., Маярчак С.М.

Так із 15.06 до 29.06 студенти історичного факультету проходили археологічну практику, яка цьогоріч кардинально відрізнялася всіх усіх попередніх.

Відео “Археологічна практика”

Очолювали практику доцент кафедри архівознавства спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Гуцал А.Ф., старший лаборант науково-дослідної археологічної лабораторії історичного факультету Тимків С.А. та керівник Кам’янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції кандидат історичних наук Нечитайло П.О. Практика проходила на базі ДП Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології Національної академії наук України. Студенти працювали на 2-х об’єктах – втрачених історичних забудовах на вул. П’ятницькій та вул. Госпітальній. Також студенти спробували свої сили в камеральній обробці археологічного матеріалу з гончарного горна (вул. Троїцькій 4-А), котрий був досліджений під час археологічної експедиції 2016 р., вчилися майстерності реставрації археологічного матеріалу (гіпсування) в науково-дослідній археологічній лабораторії історичного факультету. Досить цікавими були розвідкові виїзди студентів на окремі археологічні пам’ятки Кам’янець-Подільського району, де було проведено оцінку стану збереженості об’єктів.

Студенти залишилися задоволені практикою, адже однією теорією археологію як науку осягнути неможливо.

Археологічні роботи, які проводилися на вул. П’ятницькій, 12 відвідала відомий дослідник, автор численних монографій про історію Кам’янця-Подільського (книга «Castrum Camenecensis Фортеця Кам’янець»), український архітектор-реставратор, історик архітектури, доцент, директор Українського державного інституту культурної спадщини Міністерства культури України (до 11.04.2017 – Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень), доцент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, професор Київського національного університету будівництва і архітектури, член Національної спілки архітекторів України (з 1988 р.), дійсний член ICOMOS (Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць) Пламеницька Ольга Анатоліївна.

Науковець була задоволена роботою студентів під час археологічної практики й побажала їм успіхів у подальших наукових дослідженнях.

Максим Сльозкін, студент 1 курсу історичного факультету