До змісту

Новий збірник : “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”

Публікація від 4 грудня 2017.

Вийшов друком XIV випуск наукового збірника “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”. Серія філологічна.

Матеріали збірника репрезентують неповторний феномен державницької, духовно-культурної, наукової діяльності Івана Огієнка. Статті присвячені осмисленню, інтерпретації, дослідженню та розвитку наукових і творчих концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній простір.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.) та має індекси науковометричних баз GoogleScholar, Index Copernicus.

Рецензент – С.Т. Шабат-Савка, доктор філологічних наук, доцент.

Головний редактор Л.М. Марчук, доктор філологічних наук, професор.

Збірник адресовано науковцям, учителям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами української духовності та культури.

У січні 2017 року Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка відзначав 135 років від дня народження його засновника і першого ректора. Зокрема, була проведена І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі» й ціла низка заходів на честь знаменної дати.

XIV випуск збірника вмістив матеріали, які засвідчують універсальність наукової методології Івана Огієнка, оригінальність його наукових і творчих пошуковій унікальність особистості Івана Огієнка. Науковці вивчають соціокультурний та науковий феномен Івана Огієнка (Адамський В.Р., Дуткевич Т.В., Діяконович І.М., Калита О.М., Колоїз Ж.В.), аналізують смислообрази національної ідентичності у філософському дискурсі Івана Огієнка (Дущенко Т.І., Тимкова В.А., Марченко Н.В., Мафтин Л.В.), простежують філософсько-релігійні аспекти його перекладацької та художньої творчості (Атаманчук В.П., Кузьменко В.І., Пуряєва Н.В., Шулик П.Л.), досліджують багатовимірність художньої реальності митця (Дзюбак Н.М., Марчук Л.М., Мацько В.П., Мозолюк О.М.), з’ясовують новітні теорії й методи дослідження наукового тексту Івана Огієнка (Сінченко О.Д., Галаур С.П., Мацько Л.І., Наконечна Л.Б.), вивчають особливості функціонування наукових концепцій Івана Огієнка у сучасному освітньому просторі (Білоусова Т.П., Березовська-Савчук Н.А., Кульбабська О.В., Фурса В.М., Шарманова Н.М., Шатілова Н.О., Шуляк С.А.).

У розділі «Першоджерела» представлені фрагменти з листів Івана Огієнка.

Інформація про події на вшанування Івана Огієнка міститься у розділі «До історії Огієнківського руху»: про І Всеукраїнську Огієнківську інтернет- конференцію, про студентський форум до 135-річчя Івана Огієнка, вихід першого номеру журналу науково-дослідного центру «Студенти про Івана Огієнка», виставку праць Івана Огієнка, нові відеоматеріали науково-дослідного центру огієнкознавства про Івана Огієнка, Огієнківську премію 2017 року.

«Художня Огієнкіана» репрезентована творчістю Огієнківських лауреатів Вознюка В.А. й Красуцького М.І.

Чотирнадцятий випуск збірника охоплює дослідження, які висвітлюють основоположні огієнкознавчі проблеми, вагомі наукові досягнення й заходи, приурочені до 135-річчя від дня народження Івана Огієнка. З інформацією про  XIV випуск наукового збірника  “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта” можна ознайомитися тут

Завантажити (PDF, 6.14MB)

Оксана Фаріон