До змісту

Наукові видання університету у 2017 році

Публікація від 12 січня 2018.

Відомо, що наукова робота разом з освітнім та виховним процесами є невід’ємною складовою діяльності будь-якого закладу вищої освіти. Не є винятком і наш університет, в якому наукова робота здійснюється з перших днів його заснування.

Показники наукової та науково-технічної діяльності значною мірою залежать від наукових видань університету (монографій, препринтів, наукових журналів, збірників наукових праць, матеріалів і тез конференцій тощо).

Сьогодні університет є засновником 50 наукових періодичних видань, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, 14 з яких є фаховими виданнями України,  8 – включено  до міжнародних науковометричних баз даних (Google Scholar, Index Copernicus,  CEJSH та ін.).

Розподіл періодичних  видань за  факультетами ( 2017 рік )

ФакультетКількість видань
1Історичний13
2Природничий4
3Фізико-математичний5
4Економічний2
5Корекційної та соціальної педагогіки і психології8
6Української філології та журналістики6
7Іноземної філології3
8Фізичної культури4
9Педагогічний4
10Загальноуніверситетські видання5

 

Історичний факультет

 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV2016: 51,12;  CEJSH).
 2. Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник наукових праць (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 3. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 4. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 5. Студії Центру дослідження історії Поділля Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник наукових статей.
 6. Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць.
 7. Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць.
 8. Наукові праці студентів історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник наукових праць.
 9. Політія: збірник наукових праць студентів історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка спеціальності “Політологія”.
 10. Збірник наукових праць “Політологічні студії”.
 11. Краєзнавець Хмельниччини: збірник наукових праць.
 12. Хмельниччина краєзнавча: бібліографічний покажчик.
 13. Філософ-і-Я: наукові розвідки студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: науковий журнал.

Природничий факультет

 1. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки: збірник наукових праць.
 2. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Екологія: збірник наукових праць.
 3. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Військово-технічні науки: збірник наукових праць.
 4. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки.

Фізико-математичний факультет

 1. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar, Index Copernicus, ICV 2016: 59,45; CEJSH).
 2. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 3. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers database).
 4. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки: збірник наукових праць.
 5. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки.

Економічний факультет

 1. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки: збірник наукових праць..
 2. Збірник наукових праць студентів та магістрантів економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

 1. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV 2016: 62,05; CEJSH; RESEARCH BIBLE; ERIH PLUS).
 2. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar, Index Copernicus, ICV 2016: 53,6).
 3. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 4. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки: збірник наукових праць.
 5. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія: збірник наукових праць.
 6. Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Логопедія (педагогічні науки): науковий журнал.

Факультет  української філології та журналістики

 1. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV 2016: 50,57).
 2. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV2016: 57,92;  CEJSH).
 3. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Літературознавство: збірник наукових праць.
 4. Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Національно-культурний аспект вивчення україністики і полоністики: збірник студентських наукових праць.

Факультет  іноземної філології

 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV2016: 57,92;  CEJSH).
 2. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: збірник наукових праць.
 3. Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Факультет фізичної культури

 1. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV 2016: 53,5;  CEJSH).
 2. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури.
 3. Збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини”.
 4. Збірник наукових праць «Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти».

Педагогічний факультет

 1. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV 2016: 56,12; CEJSH).
 2. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Педагогічні науки: збірник наукових праць.
 3. Наукові праці студентів та магістрантів мистецьких спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник наукових праць.
 4. Збірник наукових праць студентів та магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Загальноуніверситетські видання

 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.
 2. Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 3. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 4. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство: збірник наукових праць.
 5. Наукові школи університету: бібліографічний покажчик.

На жаль,  у 2017 році ми втратили два періодичних наукових видання університету («Подільський природничий вісник» і «Спеціальна педагогіка та психологія. Педагогічні науки». Причина – порушення вимог, що висуваються до друкованих засобів масової інформації, а саме – невиконання пункту щодо обов’язкової розсилки  сигнальних примірників видань до Міністерства юстиції України та  наукових бібліотек України.

Розподіл фахових видань за  факультетами

ФакультетКількість видань
1Історичний4
2Природничий0
3Фізико-математичний3
4Економічний0
5Корекційної та соціальної педагогіки і психології3
6Української філології та журналістики2
7Іноземної філології1
8Фізичної культури1
9Педагогічний1
 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV2016: 51,12;  CEJSH).
 2. Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник наукових праць (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 3. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 4. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 5. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV 2016: 50,57).
 6. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV2016: 57,92;  CEJSH).
 7. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar, Index Copernicus, ICV 2016: 59,45; CEJSH).
 8. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 9. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers database).
 10. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV 2016: 62,05; CEJSH; RESEARCH BIBLE; ERIH PLUS).
 11. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar, Index Copernicus, ICV 2016: 53,6).
 12. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar).
 13. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини: збірник наукових праць. (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV 2016: 53,5;  CEJSH).
 14. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» (Фахове видання. Індексується БД: Google Scholar; Index Copernicus, ICV 2016: 56,12; CEJSH).

Розподіл періодичних видань, що індексуються міжнародною базою  даних Index Copernicusза  факультетами

ФакультетКількість видань
1Історичний2
2Природничий0
3Фізико-математичний1
4Економічний0
5Корекційної та соціальної педагогіки і психології2
6Української філології та журналістики2
7Іноземної філології1
8Фізичної культури1
9Педагогічний1

Кожен факультет, крім природничого та економічного, має періодичні наукові видання, що включені до Переліку фахових видань України. Тому деканам і професорсько-викладацькому складу згаданих факультетів варто задуматись над створенням фахового видання, адже наукового та кадрового потенціалу у них не менше ніж на інших факультетах.

Зазначимо також, що результатом фундаментальних і прикладних досліджень та розробок науково-педагогічних працівників університету у 2017 році є: 51 монографій, 2 підручники, 65 навчальних та навчально-методичних посібників.

ФакультетиМонографіїПідручникНавчальний та навчально-методичний посібникЗагальна кількість
Історичний7018
Природничий81514
Фізико-математичний30710
Економічний101516
Корекційної та соціальної педагогіки і психології501015
Української філології та журналістики3036
Іноземної філології702229
Фізичної культури1078
Педагогічний70512
Загальна кількість51265118

Складним залишається питання web-сайтів збірників наукових видань (обов’язкова вимога МОН України до  фахових видань),  оскільки саме від  їх наявності та якості залежить індексація в міжнародних наукометричних базах даних і пошукових системах, а відтак і доступність для користувачів, що у свою чергу веде до збільшення h-індекса (індекса Гірша) науковця, збірника, університету, тим самим збільшуючи рейтинг нашого навчального закладу.

Не в усіх фахових  видань є власні web-сайти (збірник наукових праць  «Актуальні питання корекційної освіти»; «Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського  національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна»; збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика»). У деяких із цих періодичних видань університету електронний архів з номерами розміщений на web-сайті факультету, а номери інших видань розміщені на web-сайті  Наукового порталу університету, що створює певні незручності для користувачів. Тому є прохання до головних редакторів збірників фахових видань, у яких ще й досі немає власного web-сайту, звернутися за технічною допомогою з його розробки  до Центру інформаційних технологій університету (ЦІТУ) і найближчим часом розробити і наповнити їх.  Це також зменшить труднощі під час наступної перереєстрації в МОН  України фахових видань.

Головні редактори періодичних видань університету, у яких є власні web-сайти, контролюйте своєчасність розміщення електронних версій номерів своїх видань, оскільки їх оновлення відбувалося ще у 2013 році. Ефективність таких сайтів, зміст яких є застарілим,  прямує до нуля.

Також варто електронні версії нефахових періодичних видань передати до репозитарію університету, щоб наукові праці наших науково-педагогічних працівників були у вільному доступі якомога ширшому колу користувачів мережі Інтернет,  що у свою чергу сприятиме розширенню читацької аудиторії та збільшенню кількості цитувань наукових публікацій співробітників університету, а також дасть змогу створити надійну й доступну систему обліку публікацій наукових праць факультетів та працівників університету.

З метою підвищення якості періодичних наукових видань університету та заохочення їх редакційних колегій є пропозиція розробити «Критерії оцінки діяльності редакційних колегій періодичних наукових видань університету» та проводити щорічний рейтинг наукових періодичних видань університету, визначаючи найбільш  перспективні. Відповідно до цього періодичне видання можна буде оцінювати за такими критеріями: якісний склад редколегії, процедура рецензування, наявність англомовних публікацій, наявність web-сайту видання  тощо.

У вересні 2017 Кам’янець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка отримав доступ до міжнародної наукометричної бази даних Scopus  за кошти держбюджету.  Міжнародна  база даних Scopus  дає можливість:

 • побачити та відстежити необхідну інформацію, що зацікавила науковця з певної галузі про наукові дослідження та розробки (у яких журналах, у яких авторів, які існують патенти, дані за роками тощо), та порівняти їх із власними результатами;
 • знайти повноцінну електронну версію матеріалів, що зацікавили чи їх реферативний опис;
 • отримувати дані про авторів, які публікуються у певній галузі та яка цікавить (ім’я автора, місце роботи, тематика публікацій, h-індекс цитування тощо);
 • аналізувати та порівнювати наукові журнали, які цікавлять (згідно з даними цитування, наукової активності) для подальшого вибору, в якому з них краще публікуватися чи який з них пропонує найбільш цінну наукову інформацію.

Водночас  в університеті  немає консультативного центру, що надавав би інформаційну підтримку з питань просування наукових видань і напрацювань науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Google Scholar; пошуку шляхів входження фахових збірників наукових праць факультетів до цих баз.  Тому є пропозиція створити  на базі електронної бібліотеки університету сектор інформаційної підтримки з цього питання.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи

Р.М. Білик, керівник відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків