До змісту

Презентація монографії Бахмат Наталії Валеріївни

Публікація від 2 березня 2018.

28 лютого 2018 року на педагогічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася презентація монографії Бахмат Наталії Валеріївни «Педагогічна підготовка вчителів початкової школи: інноваційні підходи в умовах хмаро орієнтованого середовища». Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, голова науково-методичної ради педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, заступник декана з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу.

На презентацію монографії, яку організували працівники читального залу педагогічного факультету, завітали науковці університету, директор бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, викладачі, співробітники та студенти педагогічного факультету.

Іван Михайлович Конет, проректор із наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, повідомив присутнім, що монографія Бахмат Наталії Валеріївни підготовлена до захисту докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук із теми “Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу”, яку вона успішно захистила в 2017 році.

Бібліотекарі читального залу педагогічного факультету ознайомили всіх із біографією та науково-педагогічною діяльністю Наталії Валеріївни. Коротко зробили бібліографічний огляд наукового доробку, який представлений на книжковій виставці. Для детального ознайомлення з кожним виданням запросили всіх охочих переглянути на сайті бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка віртуальну виставку «Наукові здобутки Бахмат Наталії Валеріївни, доктора педагогічних наук» та бібліографічний список наукового доробку (публікації за п’ять років) (http://library.kpnu.edu.ua/index.php/2018/02/27/naukovi-zdobutky-bahmat-nataliyi-valeriyivny/).

Тамара Володимирівна Сологуб, завідувач сектору читального залу педагогічного факультету, наголосила, що фундаментальною науковою працею, яку подарувала Наталія Валеріївна читальному залу педагогічного факультету, є її монографія «Педагогічна підготовка вчителів початкової школи: інноваційні підходи в умовах хмаро орієнтованого середовища». В монографії обґрунтовано концептуальні основи проектування хмаро орієнтованого середовища педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи та викладено методику його використання в навчальному процесі закладів вищої освіти України. Монографія складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Для детального ознайомлення з монографією до слова запросили автора.

Наталія Валеріївна Бахмат зазначила, що імплементація Закону України «Про вищу освіту», реформування початкової освіти вимагають від нас значних зусиль та використання інновацій технологій у підготовці вчителів. Впровадження нового державного стандарту зобов’язує викладачів у стислі терміни забезпечити якісну організацію освітнього процесу, забезпечити впровадження освітніх та освітньо-наукових програм, які мають на меті перехід від традиційних академічних технологій навчання до організації сучасного освітнього процесу за індивідуальним навчальним планом на запит суспільства для нової української школи; підвищити якість підготовки вчителів початкової школи. Зазначене потребує створення інноваційного середовища закладів вищої освіти як багатоаспектної відкритої динамічної системи, яка забезпечить педагогічну підготовку конкурентоздатних педагогів у галузі початкової освіти в умовах інформатизації суспільства.

Розповіла дослідниця про хмарні технології в освіті, про популярних провайдерів, хмарні сервіси, основні переваги та форми використання хмарних технологій в закладах освіти.

Авторка також ознайомила учасників презентації з основними положеннями та результатами її дослідження, викладених у розділах монографії, визначила перспективи забезпечення компетентнісного підходу в умовах хмаро орієнтованого середовища педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи у закладах вищої освіти:

  • відходження за межі знанійного освітнього простору;
  • інтенсифікацію практико-діяльнісної орієнтації навчання;
  • відстеження вимог суспільства до сучасного вчителя початкової школи;
  • постійну самомотивацію педагога до здійснення професійної діяльності;
  • володіння технологією самопрезентації особистих досягнень;
  • забезпечення переходу від дидактичної стадії самовизначення до етапу професійної самореалізації в різноманітних педагогічних ситуаціях тощо.

Віктор Миколайович Лабунець, декан педагогічного факультету, зазначив, що на кожній кафедрі факультету є доктор наук, а це показником високого рівня забезпеченості освітнього процесу науково-педагогічними працівниками, подякував організаторам презентації монографії Бахмат Наталії Валеріївни та побажав авторові успіхів у подальшій науково-педагогічній діяльності.

Наталія Василівна Гудима, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, наголосила, що їй приємно працювати з такими активними, креативними науковцями, якою є Наталія Валеріївна.

Насамкінець виступила Людмила Вікторівна Климчук, директор бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, котра акцентувала увагу присутніх на тому, що презентація цієї монографії входить у запланований цикл просвітницьких заходів, присвячених 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та 100-річчю бібліотеки університету.

Захід пройшов у творчій, діловій і науковій атмосфері.

Тамара Сологуб, завідувач сектору читального залу

педагогічного факультету