До змісту

Відбулося засідання секції «Економічні дисципліни» у межах звітної конференції студентів та магістрантів

Публікація від 12 квітня 2018.

10-11 квітня у межах університетської звітної конференції студентів та магістрантів було проведено засідання секції «Економічних дисциплін». У роботі взяли участь студенти економічного факультету напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Управління персоналом та економіка праці», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», які працювали у рамках трьох підсекцій.Студентами та магістрантами було підготовлено низку доповідей, що розкривають актуальну проблематику вітчизняного та іноземного соціально-економічного розвитку: діяльність малого та середнього бізнесу, розвиток соціального страхування, роль рекламної діяльності та маркетингу у розвитку підприємництва, формування трудового потенціалу та розвиток людських ресурсів, проблема зайнятості, соціальне партнерство, особливості розвитку ресторанного бізнесу, готельно-ресторанної інфраструктури, становлення різних видів туризму тощо. За результати роботи секції було визначено найкращі доповіді студентів та розподілено призові місця.

Зокрема, у підсекції «Економіка підприємства» розподілити місця наступним чином:

І місце магістрант 1 курсу Щербань Юлія (науковий керівник – кандидат економічних наук, старший викладач Буторіна В.Б.);

ІІ місце студентка 3 курсу Боратинська Діана (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Ящишина І.В.);

ІІІ місце магістрант 1 курсу Нагірняк Валерій (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри Кушнір О.К.).

У підсекції «Управління персоналом та економіка праці» розподілити місця наступним чином:

І місце магістрант 1 курсу Матковська Анастасія (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Андрейцева І.А.);

ІІ місце студентка 4 курсу Москаль Оксана (науковий керівник – кандидат економічних наук, асистент кафедри Рарок Л.А.);

ІІ місце студентка 2 курсу Маковська Тетяна (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Олійник Н.Ю.);

ІІІ місце студентка 4 курсу Капустинська Ірина (науковий керівник – кандидат економічних наук, старший викладач Рарок О.В.);

ІІІ місце магістрант 1 курсу Мельник Анна (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Стрельбіцький П.А.);

У підсекції «Туризм та готельно-ресторанна справа» розподілити місця наступним чином:

І місце студентка 3 курсу Рудзік Лілія (науковий керівник – кандидат економічних наук, старший викладач Веселовська Т.Є.);

ІІ місце студентка 2 курсу Родимюк Тетяна (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Баженова С.Е.);

ІІІ місце студентка 2 курсу Бараненко Анастасія (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент кафедри Опря Б.О.)

Тетяна Боднарчук, заступник декана економічного факультету

з наукової роботи та інформатизації навчального процесу