До змісту

Презентація наукових здобутків викладачів та студентів кафедри політології і соціології

Публікація від 24 квітня 2018.

 На історичному факультеті 20 квітня у рамках тижня, присвяченого Дню історика, відбулася презентація навчально-методичних посібників викладачів кафедри політології і соціології Вадима Маркітантова та Олександра Рибщуна.

Вони презентували посібник “Російська гібридна війна: від доктрини до тактики”. Авторами цього підручника є Маркітантов В.Ю., Рибщун О. В. та Столяр Ю. В. У роботі було розкрито суть такого явища як донецький сепаратизм, пояснено причини його виникнення та методи боротьби з ним. Автори зосереджують увагу читачів на впливі збройного конфлікту на розвиток державності України.

Ідею написання такого посібника можна сміливо назвати авантюрною та неординарною, адже тема є дуже актуальною сьогодні, бо всім відомо, що в нашій країні відбуваються складні події. Важливо опиратися не на концепцію Сходу чи Заходу, а самостійно аналізувати конфлікт Україна – Росія. Посібник, представлений на презентації, є яскравим прикладом осмислення тематики  гібридної війни вітчизняними науковцями.

Також на заході було презентовано дослідження Фонду громадської дипломатії «Контури російської політики». В роботі цього фонду активну участь беруть кращі студенти кафедри – Антон Найчук і Олександр Гнидюк. Це збірник, у якому подано аналіз ключових аспектів внутрішньої політики та визначено пріоритети у формуванні зовнішньополітичної поведінки Росії.

Крім того, досліджено характер взаємодії Росії з ключовими суб’єктами геополітичних процесів, проаналізовано також найбільш вірогідні сценарії розвитку двосторонніх відносин із ЄС та США.

Гарні відгуки були й про посібник “Історія української соціології”. Автором одного з розділів цього посібника є Олександр Рибщун.  Задум написати таку працю виник це у липні минулого року. До роботи над посібником було залучено соціологів із Києва, Харкова та інших міст. Одним із авторів посібника, – власне, й автором ідеї – є Віктор Степаненко – провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, кандидат філософських наук, доктор соціології. Вагомий внесок у розроблення цього дослідження зробили Олександр Рибщун, кандидат соціологічних наук К-ПНУ ім. Івана Огієнка, доктор філософських наук Катерина Батаєва та доктор соціологічних наук Віктор Бурлачук.

У навчальному посібнику проаналізовано соціологічну проблематику в концепціях видатних українських мислителів М. Драгоманова, О. Потебні, М. Грушевського, К. Грушевської, Б. Кістяківського, М. Шаповала, В. Липинського, В. Старосольського, О. І. Бочковського, розглянуто особливості розвитку вітчизняної соціології в радянській період і в період державної незалежності України.На заході були присутні студенти-політологи 1-5 курсів, Тетяна Білецька, заступник декана з профорієнтаційної роботи. Жвава дискусія ще раз довела актуальність досліджуваної тематики.

Яна Пінкас, магістрантка історичного факультету