До змісту

XI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті»

Публікація від 27 квітня 2018.

19-20 квітня 2018 р. на базі економічного факультету відбулася XI Міжнародна науково-практична конференція  «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті». Співорганізаторами заходу стали провідні вітчизняні, а також іноземні наукові установи, зокрема, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, Комратський державний університет (Республіка Молдова), Познанський університет економіки (Республіка Польща), Інститут економіки Національної академії наук Білорусі (Республіка Білорусь).

Науковий захід відбувся у дистанційному форматі за активного використання інформаційно-комунікаційних технологій. Усі подані матеріали було розміщено на сайті економічного факультету для активного обговорення та обміну науковцями й вченими-економістами результатами власних наукових розробок.

В цілому, у конференції взяли участь представники вітчизняної та іноземної наукової спільноти загальним числом більше 100 осіб, у тому числі, двоє представників з Польщі, четверо – з Республіки Молдова, сімнадцять – з Республіки Білорусь та один представник з Російської Федерації.

Доповіді учасників було згруповано у п’ять секцій:

  • Сучасний економічний розвиток: інноваційний аспект;
  • Проблеми та перспективи функціонування підприємства та підприємництва;
  • Пріоритети забезпечення розвитку людського потенціалу та нагромадження людського капіталу;
  • Розвиток індустрії гостинності: історичний, географічний та економічний аспекти;
  • Регіональна політика та самоуправління територій в умовах децентралізації управління економікою.

Під час конференції було обговорено цікаві та актуальні теоретичні й практичні аспекти соціально-економічного розвитку, висловлено думки щодо розширення співпраці наукових закладів на базі створення єдиного інформаційного простору.

Тетяна Боднарчук, старший викладач кафедри

економіка підприємства