До змісту

Університет – в сотні найкращих вишів України 2018 року

Публікація від 6 червня 2018.

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» разом із міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував 05 червня 2018 р. новий академічний рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2018» (режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/60985/), складений за методикою, доповненою та вдосконаленою протягом 2006-2018 років.

У складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9 «Рейтинги і акредитація – дві дороги до однієї мети» та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти. Було особливо наголошено, що однією з головних тенденцій у системах ранжування університетів є знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень, інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань у розвиток сучасного суспільства.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка демонструє позитивну динаміку в рейтингу, посівши у 2018 р. 97 місце з 200 закладів вищої освіти України, що є одним з найкращих показників вишу за останні роки.

Укладачі рейтингу підтверджують, що загалом у 2018 р. переважна більшість українських університетів покращила свої показники за всіма напрямами діяльності. За умов зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг, виші все активніше впроваджують інноваційні підходи в освітній процес і наукову роботу, налагоджують співпрацю із зарубіжними партнерами, світовим науковим співтовариством, збільшують свою участь в освітніх і наукових програмах ЄС Темпус, Еразмус+, Горизонт 2020.

Навчально-методичний центр забезпечення

якості освіти