До змісту

Новий предмет – запорука майбутнього успіху

Публікація від 14 червня 2018.

5 червня на факультеті української філології та журналістики викладачі Людмила Миколаївна Марчук та Алла Миколаївна Сірант провели відкрите заняття для студентів ІІ курсу групи Ukr1-B16 із дисципліни «Політична комунікація: мовленнєві жанри». Тема заняття: «Маніпулятивні аспекти словесно-зорового сприйняття образу сучасного політика». Серед присутніх були викладачі кафедри та факультету: Б.О. Коваленко, О.А. Рарицький, Ю.О. Маркітантов, О.М. Мозолюк, І.С. Беркещук, Н.Б. Ладиняк, І.А. Федькова, Л.В. Поплавська, Н.М. Дзюбак, Р.В. Козак, Н.П. Шеремета.

Маніпуляція завжди була і є однією з основних складових частин політичної комунікації. Запорукою успішного маніпулювання в українській публічно-політичній риториці є не лише багатий арсенал різних технік, а й деякі особливості об’єкта. Передовсім сьогодні в Україні немає культури критичного мислення, а більшість громадян не в змозі раціонально та системно рефлексувати щодо політики.

Сьогодні все більше політичних діячів використовують певні маніпулятивні техніки, що змінює рівень довіри до них. І їх потрібно вирізняти з-поміж іншої інформації. За винятком провідних університетів, ні в школах, ні у вишах відповідні установки не закладають, що підкреслює необхідність політичної та громадянської освіти, яка в жодному разі не повинна перетворитися на інструмент «політінформаційної пропаганди».

Саме таким проблемам і було присвячено наше відкрите заняття. Окрім того, такий узагальнюваний його аспект дозволив виявити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, який ми опрацьовували в лекційному курсі, а також продемонструвати вміння практично застосовувати одержані знання та навички, яких ми набули на практичних заняттях.

Заняття складалося з двох частин. Першу було проведено у формі міні-конференції. Доповіді Анастасії Волошиної «Значущість образу політика для успішної та ефективної взаємодії з суспільством», Ірини Чайки «Маніпулятивні механізми в політичній комунікації» та Христини Тодоріки « Особливості реалізації маніпулятивних тактик: лінгвістичний аспект» були змістовними та ґрунтовними. Друга частина заняття мала вигляд ток-шоу. Після перегляду відео з промовою політиків (І. Мосійчука, О. Ляшка, Ю. Тимошенко, О. Турчинова) всі присутні мали змогу подискутувати з експертами щодо використання політиками маніпулятивних технологій та їхній вплив на власний рівень довіри до того чи того політичного діяча.

Наївно припускати, що українська політика може позбутися маніпуляцій. Тому, на мою думку, вивчення такої дисципліни як «Політична комунікація» є дуже важливим у закладах вищої освіти. Молоді люди повинні хоч трохи розбиратись у політичній сфері, щоб не потрапити під вплив «добре підготовленої брехні».

Я вдячна Людмилі Миколаївні Марчук та Аллі Миколаївні Сірант за чудову можливість вивчення нової дисципліни. Особисто мені було цікаво слухати лекції та виконувати різноманітні завдання. Думаю, що такі дисципліни як «Політологія» та «Політична комунікація»  мають обов’язково бути у навчальних програмах вишів,адже майбутнє за високоморальними, освіченими і, звісно, політично грамотними людьми.

Анастасія Туганашева, студентка 2 курсу

факультету української філології та журналістики