До змісту

Талановитий учений, відомий історик, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Публікація від 23 червня 2018.

До 55-річчя доктора історичних наук, професора, ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відмінника освіти України, кавалера відзнак МОН України «Петро Могила» і міського голови Кам’янця-Подільського «За заслуги перед міською громадою», лауреата обласної наукової премії імені Пилипа Клименка Сергія Анатолійовича Копилова.

Народився Сергій Анатолійович Копилов 23 червня 1963 р. в м. Слов’янськ Донецької обл. в сім’ї освітян. У 1980 р. закінчив Кам’янець-Подільську середню школу № 8 із золотою медаллю. Цього ж року став студентом історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Природні здібності та щоденна копітка праця стали запорукою успішного опанування нелегкою професією науковця й викладача-історика. Вже в університеті вирішив вивчати історію слов’янських народів. Темою дипломної роботи, яку в червні 1985 року захистив на «відмінно», обрав повоєнну історію Болгарії. Роботу як найкращу на курсі подали від історичного факультету на республіканський конкурс студентських наукових робіт, на якому вона виборола перше місце. Постановою Президії Академії наук УРСР від 19 лютого 1986 р. її автора нагородили медаллю і премією для студентів вищих навчальних закладів.

Після закінчення університету з відзнакою молодий історик за призначенням поїхав на роботу до Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Через кілька місяців перевівся на посаду стажиста-дослідника Інституту історії АН УРСР, щоб мати змогу працювати над кандидатською дисертацією. У грудні 1988 р. дисертація на тему “Участь Робітничої молодіжної спілки Болгарії у зміцненні народно-демократичного ладу в Болгарії (1944–1947 рр.)” була успішно захищена.

У жовтні 1988 року Сергій Анатолійович разом з дружиною і донькою переїхав до Кам’янця-Подільського, де став працювати на кафедрі всесвітньої історії педінституту. Саме тут розпочався процес формування його як висококваліфікованого викладача. Працював на посадах асистента, старшого викладача (1989), доцента (1992), професора кафедри всесвітньої історії (2000). Чималу увагу приділяв розробці нормативних курсів: “Нова історія країн Європи і Америки (1870–1918 рр.)”, “Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи і Америки”, спецкурсу “Історія країн Латинської Америки”.

Друга половина 90-х рр. відіграла помітну роль у формуванні Сергія Анатолійовича як талановитого науковця й педагога. Копітка дослідницька робота в архівах, рукописних відділах наукових бібліотек України та зарубіжних країн приносила позитивні результати. Вийшла серія його праць (14 статей, включаючи закордонні видання), що проливали світло на стан з’ясування проблем слов’янознавства в Історичному товаристві Нестора-Літописця (1872–1914 рр.), у Київській духовній академії (1819–1920 рр.), українських історичних творах ХVІІІ ст., на роль Києво-Могилянської академії у становленні слов’янознавства в Україні тощо. Вперше зроблено успішну спробу з’ясувати значимість українських книгозбірень першої третини ХVІІІ ст. як джерела знань соціальної еліти про слов’янські народи. Відбувався також інтенсивний збір джерельного матеріалу для майбутньої монографії, розроблялася її структура. А відтак окреслилась тема докторської дисертації, науковим консультантом якої погодився стати директор Інституту історії НАН України, академік НАН України В. А. Смолій. Докторську дисертацію на тему “Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку” С. А. Копилов успішно захистив 26 травня 2006 р. в Інституті історії НАН України.

У 2002 р. рада історичного факультету обрала С. А. Копилова деканом, а з вересня 2006 р. він очолив ще й кафедру всесвітньої історії. Під керівництвом Сергія Анатолійовича історичний факультет досяг помітних успіхів. У 2007 р. успішно пройшов акредитацію за ІV рівнем за основними показниками, визначеними Міністерством освіти і науки, з-поміж факультетів університету зайняв загальне перше місце у навчальному закладі та переміг у номінаціях “Інтеграція вищої освіти і науки”, “Науково-педагогічний потенціал”, “Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів”. У цьому була немала заслуга декана й очолюваного ним деканату. На факультеті була запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу. Колектив належним чином оцінив особисті зусилля Сергія Анатолійовича, обравши його в березні 2007 р. деканом факультету вдруге, а 2012 р. – втретє.

Велику увагу декан приділяв науково-дослідній роботі в колективі, підготовці докторських і кандидатських праць. За 2002–2011 рр. наукові ступені отримали 32 особи, що за питомою вагою докторів і кандидатів наук вивело факультет на перше місце в університеті. У грудні 2009 р. на історичному факультеті запрацювала перша в університеті спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій. Сергій Анатолійович посів у ній місце заступника голови, багато працював над дотриманням здобувачами наукового ступеня усіх необхідних нормативних вимог щодо якості дисертаційних робіт, належного оформлення поданих ними документів. Окрім того, під його науковим керівництвом було підготовлено і успішно захищено молодими вченими 3 кандидатські дисертації.

Науковий доробок Копилова С. А. складає понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії, збірники документів і матеріалів, підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті. Учений цікавиться українською історіографією, історією славістики, новітньою історією Болгарії. Бере активну участь в організації і проведенні багатьох республіканських і міжнародних наукових конференцій. Він – член редколегій наукових збірників: “Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки”; “Освіта, наука і культура на Поділлі”, “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”; “Славістичний альманах”.

13 серпня 2012 р. Копилов С. А. призначений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в. о. ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 16 січня 2013 р. конференція трудового колективу університету, заслухавши проголошену ним програму діяльності на 2013–2020 рр. та обговоривши її, майже одноголосно проголосувала за обрання Сергія Анатолійовича на посаду ректора. Враховуючи цю позицію колективу, міністр освіти, науки, молоді й спорту 30 січня 2013 р. затвердив його на посаді ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На посаді ректора С. А. Копилов неухильно виконує свої нелегкі керівні обов’язки, спрямовує колектив в русло державного реформування галузі, що сприяє новій якості української вищої освіти. Як викладач забезпечує на високому науково-теоретичному рівні викладання низки складних навчальних дисциплін на історичному факультеті. Як науковець виробляє плани своєї науково-дослідної роботи на наступні роки, а це – нові публікації, багатогранна науково-редакторська, невтомна рецензійна робота, активна участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях тощо.

Незважаючи на велику зайнятість ректора в організаційній та навчально-виховній діяльності, він продовжує приділяти велику увагу науково-дослідній роботі. Зокрема, у 2014 р. зініціював комплекс заходів з підготовки до 100-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1921 рр.), серед яких велика увага приділена, зокрема, популяризації історії нашого вишу. В результаті тісної співпраці двох учених – С. А. Копилова і О. М. Завальнюка – вийшли друком два унікальні збірники документів і матеріалів: 1) “Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) : Документи. Матеріали. Світлини: хроніка діяльності” (2014 р.); 2) “Кам’янець-Подільський державний український університет (1918–1921) у документах і матеріалах»”(2016 р.).

Невтомна керівна, організаційна і викладацька праця професора С. А. Копилова високо оцінена українською державою. За вагомі успіхи, отримані у сфері науки й навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, нагороджений відзнакою МОН України “Відмінник освіти України” (1997), відзнакою МОН України “Петро Могила”, відзнакою міського голови Кам’янця-Подільського “За заслуги перед міською громадою”, лауреат обласної наукової премії імені Пилипа Клименка, у грудні 2017 року нагороджений Грамотою Верховної Ради України.

В.С. Степанков, завідувач кафедри всесвітньої історії,

доктор історичних наук, професор;

О.М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор,

академік Академії наук вищої освіти