До змісту

Магістри економічного факультету - майбутні учасники електронних економічних відносин

Публікація від 10 жовтня 2018.

 Традиційно, у жовтні, студенти  економічного факультету вирушають до Кам’янець-Подільської об’єднаної податкової інспекції з метою закріплення отриманих знань. Захід, який відбувся 2 жовтня, був особливим, по перше – організований для магістрів факультету, по друге – тема особливо актуальна (в умовах стрімкого розвитку цифрової економіки) і по третє – майбутні випускники університету отримали електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Наявність ЕЦП забезпечує правовий статус учаснику електронний економічних відносин, доступ та отримання послуг від держави через мережу Інтернет. Сьогодні українцям вже доступно понад 50 електронних послуг.  Повний перелік доступних електронних послуг можна знайти на Урядовому порталі у розділі «Послуги» (https://www.kmu.gov.ua/ua/services).

Про он-лайн послуги ДФС України, розвиток інформаційного простору між податковою службою і платниками податків розповіла головний державний податковий інспектор  сектору комунікацій Світлана  Масловська. Студенти зацікавлено слухали про розвиток електронного формату податківців, бізнесу і громадян. Доповідач звернула увагу на процеси трансформування контролюючої служби в сервісну і розкрила прикладні аспекти роботи податкових органів –  електронні сервіси,  які реалізовані через офіційний веб-порталі ДФС: електронний кабінет, дізнайся більше про свого бізнес-партнера,  єдине вікно подання електронної звітності та ін.

Нормативно-правові передумови функціонування електронних стосунків  в Україні передусім базуються на чинному законодавстві у сфері інформаційних відносин і захисту інформації. Грунтовний аналіз вітчизняної правової бази, організаційні аспекти формування цифрових стосунків учасників економічних відносин розкрила у своїй доповіді професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, д.н.держ.упр. Людмила Олександрівна Матвейчук.

На сьогодні відносини, пов’язані з електронним документообігом та використанням електронних документів в Україні, регулюються Конституцією, Цивільним кодексом, Податковим кодексом, законами України «Про електронні документи та електронний документообіг»,  «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про державну таємницю», «Про телекомунікації», «Про обов’язковий примірник документів», «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та також іншими нормативно-правовими актами

Для роботи в правовому полі щодо електронного формату взаємодії учасників економічних відносин необхідний електронний цифровий підпис (ЕЦП). ЕЦП призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів і використовується суб’єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

В процесі роботи семінару-практикуму присутні студенти виявили бажання скористатись правом отримання ЕЦП і звернулись до пункту реєстрації користувачів акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС. ЕЦП отримали магістри економічного факультету Ляшук Альона, Безносюк Ростислав, Сальва  Ірина, Бойчук Юлія, Мелешинська Влада, Усс Володимир та Тарасюк Дарина та завідувач  кафедри економіки підприємства  д.е.н, професор Ірина Володимирівна Ящишина.

Інформативно:

            Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа (ст.5. ЗУ«Про електронний документ та  електронний документообіг»).

            Електронний документообіг (обіг електронних документів)  – сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів (ст.9. ЗУ«Про електронний документ та  електронний документообіг»).

            Електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних та призначені для ідентифікації підписувача цих даних ( ст.1 ЗУ «Про ЕЦП»), ототожнюється із аналогом власноручного підпису.

            Електронний цифровий підпис  – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувала (ст.1 ЗУ «Про ЕЦП»).

Людмила Матвейчук, д.н. держ. упр., к.е.н.

член НСЖУ