До змісту

Профорієнтаційний захід на базі педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Публікація від 10 жовтня 2018.

Із метою проведення профорієнтаційної роботи та налагодження співпраці з освітніми закладами Чернівецької області науково-педагогічні працівники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 8 жовтня 2018 року відвідали педагогічний коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці). Перед присутніми викладачами та студентами коледжу виступили: Мазур Валерій Анатолійович, відповідальний секретар приймальної комісії, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри легкої атлетики з методикою викладання, Громик Лариса Іванівна, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та Бахмат Наталія Валеріївна, заступник декана з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти. Вони провели профорієнтаційну роботу щодо вступу абітурієнтів за скороченою програмою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Під час зустрічі з майбутніми абітурієнтами викладачі університету звернули особливу увагу на знаменну для Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка дату – 100-річчя його заснування, яке урочисто відзначатиметься 22 жовтня цього року, розповіли про факультети, спеціальності та спеціалізації (освітні програми), за якими здійснюється підготовка фахівців, умови вступу, можливості участі студентів у різних програмах академічної мобільності, повідомили про спектр освітніх послуг, які надає наш заклад вищої освіти та які підвищують конкурентоспроможність його випускників на сучасному ринку праці. Також вони відзначили високий професіоналізм науково-педагогічних працівників університету, які здійснюють підготовку висококваліфікованих кадрів. Адже основи фаху, любов до професії, розуміння її особливостей формуються саме на заняттях, у процесі безпосереднього спілкування з викладачами.

Студенти жваво цікавилися питаннями вступу до нашого університету,  навчанням на денній та заочній формах, особливостями організації студентського життя, умовами проживання у студентських гуртожитках тощо. Насамкінець Валерій Анатолійович, Наталія Валеріївна і Лариса Іванівна побажали студентам педагогічного коледжу успіхів у навчанні, міцних знань, сил і наснаги у втіленні своїх професійних мрій, наполегливості у досягненні своєї мети, а також висловили сподівання побачити більшість із них уже студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наталія Бахмат, заступник декана з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу педагогічного факультету