До змісту

VІІ Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України»

Публікація від 29 листопада 2018.

28 листопада 2018 року на факультеті іноземної філології відбулася чергова VІІ Регіональна науково-практична конференція «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України». З вітальним словом до учасників звернулась голова науково-методичної ради факультету Тетяна Михайлівна Петрова. Представлені на пленарному засіданні доповіді окреслили проблеми та орієнтири сучасної методичної науки. Приємно зазначити, що серед присутніх на зібранні були й студенти-магістранти, які вже незабаром поповнять вчительську спільноту, і для яких сучасні досягнення в методиці є особливо актуальними. Значну зацікавленість в аудиторії викликала доповідь заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидата філологічних наук, доцента Поліни Львівни Шулик «Освітні тренди на уроках зарубіжної літератури».

Учасники конференції працювали у п’яти секціях: «Теорія і практика викладання англійської мови у сучасному освітньому контенті» (керівник – Т.М. Петрова, кандидат педагогічних наук, доцент), «Новітні тенденції методики викладання німецької мови в європейському освітньому просторі» (керівник – Т.В. Калинюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри), «Іноземні мови професійного спрямування» (керівник – А.В. Уманець, кандидат філологічних наук, доцент), «Інноваційні шляхи та методи викладання слов’янських мов» (керівник – Т.П. Білоусова, кандидат філологічних наук, доцент) «Проблеми вивчення зарубіжної літератури» (керівник – П.Л. Шулик, кандидат філологічних наук, доцент). Тематика доповідей відзначалася не лише розмаїттям, але й глибиною та важливістю поставлених проблем. Серед них: аналіз та сучасна інтерпретація літературно-художніх творів, історія розвитку методичної науки, питання використання варіативних методик, новітніх технологій, комп’ютерної техніки, міжпредметних зв’язків у процесі викладання філологічних дисциплін у  навчальних закладах різних рівнів.

У виступах учасників відбився не тільки інтерес до поставлених проблем, але й щире прагнення поділитися з колегами своїми досягненнями у практиці викладання.

Атмосфера неофіційного спілкування та відкритості, що панувала на конференції, сприяла жвавій дискусії. Основні результати досліджень опубліковані у збірнику тез.

Нові ідеї, що зародилися у процесі роботи, ще раз підтверджують значну практичну і наукову важливість конференції та необхідність її проведення і надалі.

П.Л. Шулик, заступник декана з наукової роботи

та інформатизації навчального процесу

факультету іноземної філології