До змісту

Пробні заняття з англійської мови

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, адже сьогодні спілкування іноземними мовами набуває все більшого значення. В зв’язку з цим виникає необхідність розробки нових підходів до вивчення іноземних мов, впровадження сучасних методів та технологій навчання.

На базі Лінгвістичного центру викладачі англійської мови Діана Боднарчук та Наталія Сліпачук провели пробні заняття з англійської мови рівня А1-А2 на факультетах університету. Студенти та науково-педагогічні працівники факультетів мали можливість оцінити особливості інтерактивного навчання та комунікативної методики, які застосовують наші викладачі.

Вивчення англійської мови відбувалося у студентському середовищі, акцентувалася увага на критичному й аналітичному навчанні та розумінні, підвищеній відповідальності студента, розширенні його автономії.

Організовуючи інтерактивне навчання, ми моделюємо життєві ситуації, використовуємо рольові ігри, спільно вирішуємо проблеми  на основі аналізу відповідних ситуацій. Працюючи в парах та групах, студенти і викладачі оволодівають навичками співпраці, вміннями висловлюватися та активно слухати.

Нагадуємо, що Лінгвістичний центр формує групи з вивчення іноземних мов (англійської, німецької, польської) рівнів А1, А2, А2+, В1 та В2. Запрошуємо Вас на навчання до Лінгвістичного центру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Початок занять – вересень 2019 року.

Детальніша інформація – на сайті Лінгвістичного центру.

Лінгвістичний центр

Share Our Posts

Share this post through social bookmarks.

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati

Коментарі

Скажіть нам, що ви думаєте