До змісту

Між Москвою і Варшавою. “Українське питання” у 1654-1667 рр.

Наукові праці професорсько-викладацького складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка завжди відображали високу якість підготовки науковців у стінах університету.

Однією із таких є монографія викладача історичного факультету, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Володимира Газіна “Між Москвою і Варшавою. “Українське питання” у 1654-1667 рр.”, яка побачила світ весною цього року. Науковим редактором цього видання є Валерій Степанков, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У монографії, з урахуванням новітніх досягнень вітчизняної історичної науки, на основі масиву залучених документів, здійснено узагальнюючий аналіз місця “українського питання” у боротьбі Речі Посполитої та Московського царства в 1654-1667 роках, з’ясовано вплив українського чинника на протистояння Москви та Варшави, роль “українського питання” в мирних переговорах між ними та проаналізовано процес розробки шляхів його вирішення.

Книга стане при нагоді як студентам, так і дослідникам проблем історії України модерної доби.

Максим Сльозкін

Share Our Posts

Share this post through social bookmarks.

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati

Коментарі

Скажіть нам, що ви думаєте