До змісту

Скайп-семінар “Актуальні питання сучасної початкової освіти в контексті нової української школи”

9 жовтня на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету (кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти) та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання) відбувся науково-методичний скайп-семінар у межах асоціації науково-навчальних і науково-методичних лабораторій “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ”.

Звернемося до історії заснування Асоціації навчально-методичних, науково-навчальних та науково-дослідних лабораторій  педагогічних закладів вищої освіти України. Меморандум, який було підписано у квітні 2019 року, було визначено напрями співробітництва між навчально-методичною лабораторією «Інноваційні освітні рішення» кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (зав. лабораторії – д. п. н., проф. О. А. Федій), науково-навчальною лабораторією «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» кафедри теорії та методик дошкільної освіти (зав. лабораторією – к. п. н., доц. Т. Й. Бабюк), науковою лабораторією «Теорія і практика початкової освіти» (зав. лабораторії – к. філол. н., доц. Гудима Н. В.), науковою лабораторією «Технології підготовки конкурентоздатного педагога до реалізації концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» (зав. лабораторії – д. п. н., доц., професор кафедри теорії та методик початкової освіти Н. В. Бахмат) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; творчою навчально-науковою лабораторією «Гірська школа Українських Карпат» ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (зав. лабораторії – к. п. н., доц. І. Б. Червінська), навчально-методичною лабораторією “Педагогічна інноватика в початковій освіті” Ізмаїльського державного гуманітарного університету (зав. лабораторії – д. п. н., доц. Н. І. Богданець-Білоскаленко), науково-дослідною лабораторією “Педагогічні інновації у початковій школі” (зав. лабораторії – доц. Л. Г. Стахів).

Сторони погодилися співпрацювати за такими напрямами:

 1. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій, форумів тощо) в освітніх закладах України, мета яких – популяризація та впровадження в навчальну діяльність інноваційних освітніх технологій, що сприяють підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців спеціальності “Початкова освіта”, становленню та розвитку вітчизняної педагогічної думки, розвитку вільної, гармонійної особистості, формуванню національно-культурної ідентичності всіх суб’єктів педагогічного процесу, підготовці конкурентоздатного педагога до професійної діяльності.
 2. Розроблення та впровадження освітніх і навчальних програм, навчально-методичного супроводу дисциплін у межах Державного стандарту підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності “Початкова освіта”, а також проектів, спрямованих на підготовку вчителя нової генерації на засадах концепції “Нової української школи”.
 3. Консультування сторін із метою вироблення узгоджених позицій щодо розв’язання найбільш гострих та актуальних проблем у сфері підготовки фахівців початкової освіти.
 4. Обмін досвідом організації освітнього процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи.
 5. Будь-які інші напрями співробітництва, що узгоджені Сторонами.

На он-лайн зв’язку в межах семінару серед учасників були студенти педагогічних факультетів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, а також керівники лабораторій Наталія Богданець-Білоскаленко, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Ольга Федій, завідувач кафедри початкової освіти, природознавчих і математичних дисциплін та методик їх викладання, доктор педагогічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Інна Червінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат» Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, Тетяна Бабюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Наталія Бахмат, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, завідувач наукової лабораторії “Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища”, Наталія Гудима, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Так, Наталія Василівна розкрила суть основних положень та напрямків реалізації роботи наукової лабораторії «Теорія і практика початкової освіти», метою діяльності якої є проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг, забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації, створення оптимальних умов для науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри та здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта і спеціальності 013 Початкова освіта, забезпечення належних умов для організації студентських дослідницьких проектів, участь у розробці та здійсненні стратегії розвитку університету, вивченні тенденцій і змін у галузі початкової освіти згідно з новим державним стандартом, впровадження результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес початкової школи.

Одним з основних завдань діяльності лабораторії є реалізація та багатогранність наукової діяльності студентів. Активними учасниками скайп-семінару були студенти Університету Огієнка Ілона Чорна, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» ( тема доповіді – «Технології формування професійно-педагогічного іміджу вчителя початкової школи в умовах НУШ») та Ганна Ткачишина , магістрантка спеціальності «Початкова освіта», котра доповідала про формування соціально-громадянських компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних технологій навчання.

Семінар проходив надзвичайно динамічно, цікаво, плідно. Змістовним та доцільним на ньому було обговорення актуальних питань, які виникають під час вивчення й реалізації нових освітніх програм.

Дякуємо організаторам скайп-семінару  Надії Кічук, декану педагогічного факультету, докторові педагогічних наук, професору кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету та Наталії Богданець-Білоскаленко, докторові педагогічних наук, професору кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету, за чудову і своєчасну можливість поспілкуватися та обмінятися досвідом із вирішення актуальних освітніх проблем у галузі початкової освіти на міжвузівському рівні.

До наступних зустрічей!

Ірина Дорож, асистент кафедри теорії
та методик початкової освіти

Share Our Posts

Share this post through social bookmarks.

 • Delicious
 • Digg
 • Newsvine
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati

Коментарі

Скажіть нам, що ви думаєте