До змісту

Звітно-виборна конференція профкому працівників університету

19 листопада 2019 року відбулася ХL звітно-виборна конференція профкому працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

В обговоренні доповіді голови профкому Коваленка Б.О. взяли участь Сморжевський  Ю.Л. (голова профбюро фізико-математичного факультету), Портяний І.П. (голова профбюро працівників адміністрації), Шулик О.З. (член профкому, голова комісії з соціально-економічного захисту), Стасюк В.А. (член профспілки  факультету фізичної культури).
Упродовж звітного періоду профком працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка реалізовував статутні завдання щодо зміцнення профспілкової організації та забезпечення соціально-економічних прав членів профспілки через механізми соціального партнерства, зафіксовані в Колективному договорі.

Поліпшується та урізноманітнюється, набирає масштабності культурно-масова робота та організація поїздок вихідного дня, які стають помітним мотиваційним чинником профспілкового членства.

Головою профкому на новий п’ятирічний термін було обрано Коваленка Бориса Олексійовича.Новообраному голові та складу профкому доручено продовжувати роботу з удосконалення профспілкової роботи щодо захисту прав та інтересів членів профспілки  університету: удосконалювати форми і методи роботи для створення позитивного іміджу профкому, узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи первинних профспілкових організацій; зробити Колективний договір дієвим засобом дотримання адміністрацією та членами колективу чинного законодавства з метою створення належних умов праці, техніки безпеки; надавати безоплатну правову та юридичну допомогу членам профспілки; посилити інформаційну роботу серед членів профспілки про діяльність профкому,  про захист прав членів профспілки  Центральним комітетом профспілки працівників освіти та науки України, Федерацією Профспілок України; забезпечувати ефективність виконання рішень, ухвалених профкомом працівників, підвищувати внутріспілкову дисципліну; активізувати звітність профбюро перед членами профспілки підрозділів, акумулювати ініціативи членів профспілки та дбати про їх реалізацію через профком працівників; використовувати сучасні форми та методи роботи щодо залучення до складу профспілки нових членів, посилювати мотивацію профспілкового членства як одного з пріоритетних напрямів статутної діяльності.Конференція затвердила склад профкому в кількості 16 чоловік, обрала ревізійну комісію, одного делегата на ХХ звітно-виборну конференцію Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, делегувала голову профкому до складу Хмельницького обласного комітету профспілки.

Борис Олексійович Коваленко нагородив профспілковий актив університету грамотами Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, активну громадську позицію, плідну роботу в профспілці, особистий внесок у соціально-економічний захист працівників університету та з нагоди XL звітно-виборної конференції профкому працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Сподіваємося, що профспілка буде підвищувати показники роботи щодо соціально-економічного захисту працівників та представляти їх інтереси.

Оргкомітет з підготовки та проведення конференції

Share Our Posts

Share this post through social bookmarks.

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati

Коментарі

Скажіть нам, що ви думаєте