До змісту

Меморандум про порозуміння між Університетом Огієнка та Інститутом наук про родину і соціальну працю Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ

Меморандум про порозуміння між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Інститутом наук про родину і соціальну працю Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ в Польщі укладено та погоджено сторонами 31 травня 2019 року (угода діє впродовж трьох років). Цей документ передбачає взаємне зацікавлення розвитком освітньо-навчальних та суспільних зв’язків, рівнем міжкультурного та міжнародного навчання.

У межах меморандуму реалізується співпраця між університетами за такими пунктами:

  • розширення взаємовідносин у сфері освіти, науки й культури через обмін навчальними матеріалами, публікаціями, тематичною літературою, інструктивними матеріалами;
  • обмін досвідом між науково-педагогічними працівниками, котрі матимуть змогу реалізувати власний потенціал у розроблення культурних та навчальних програм, якими послуговуватимуться обидва університети;
  • створення міжнародних освітніх програм навчання для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших членів університетської спільноти;
  • організація й проведення спільних наукових заходів, як-от: конференції, семінари.

Nota bene!

Науково-педагогічні працівники нашого університету можуть брати участь в

академічній мобільності – проходити стажування, презентувати власні напрацювання на семінарах і конференціях, створювати й розвивати спільні проєкти.

Будьте активними й креативними!

Відділ міжнародних зв’язків

Share Our Posts

Share this post through social bookmarks.

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati

Коментарі

Скажіть нам, що ви думаєте