Позначка: академічна доброчесність

Академічна доброчесність: нові виклики та орієнтири для досягнення успіху в освітній та науковій діяльності

На сьогодні в умовах активізації роботи з виявлення плагіату в наукових текстах, посилення відповідальності за вчинення неправомірної вигоди, академічного шахрайства або виникнення конфлікту інтересів між учасниками освітнього процесу досить гостро постає питання академічної доброчесності в освітній і науковій діяльності закладів вищої освіти. З огляду на вищезазначене, за підтримки компанії «Clarivate Analytics» 8 липня 2020 року відбувся вебінар «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави», у якому взяли участь  члени комісії з питань академічної доброчесності нашого університету (кандидат психологічних наук Оксана Чеканська, кандидат педагогічних наук Тарас Пухальський, кандидат педагогічних наук Вадим Зданюк) та методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук Зореслава Шевчук.

Читати далі

Уникнення окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Реалії сьогодення вимагають імплементації такої моделі закладів вищої освіти, яка сприятиме подоланню академічної недоброчесності з-поміж усіх учасників освітнього процесу. В умовах сучасного освітнього середовища і для студентів, і для науково-педагогічних працівників відкрито можливість вільного доступу до якісного навчання з використанням усіх необхідних ресурсів та онлайн-платформ. Зокрема,  у той же час вони повинні нести відповідальність за академічні чи наукові результати власної роботи. Нечесна академічна поведінка перешкоджає продукуванню таких важливих навичок, як читання, письмо, дослідження. Аналіз, синтез, узагальнення опрацьованого матеріалу перетворюється на симуляцію. У цьому аспекті важливим є не лише розуміння сутності основних видів порушень академічної доброчесності, передбачених Законом України « Про освіту» (ст. 42),  а й впровадження технологічних рішень на рівні університету, які слугують інструментами протидії порушенням академічної доброчесності, а саме: використання онлайн-ресурсів для пошуку і виявлення академічного плагіату в наукових роботах, навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників та курсових/дипломних роботах (проєктах) здобувачів вищої освіти; забезпечення доступності академічних текстів студентів і викладачів шляхом їх викладення в репозитарії на вебсайті університету.

Читати далі

Онлайн-засідання Комісії з питань академічної доброчесності

14 травня 2020 року на платформі «Zoom» було проведено онлайн-засідання Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Згідно з порядком денним члени Комісії обговорили питання щодо перевірки курсових робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти на академічний плагіат у 2019-2020 н.р. та дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти під час проведення літньої екзаменаційної сесії у 2019-2020 н.р. в умовах дистанційного навчання в університеті.

Читати далі

Участь у вебінарі «Політика університетів із запобігання студентському плагіату»

22 квітня 2020 року 12 членів Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зокрема, Коваленко Б.О., Віннічук О.В., Гарбар В.В., Турковський Т.А., Штефанко Ю.В. та ін.) взяли участь у вебінарі «Політика університетів із запобігання студентському плагіату». Головний спікер Євген Ніколаєв продемонстрував досить цікавий та змістовний матеріал щодо малоочевидних причин (на рівнях політики університетів, діяльності викладачів, мотивації студентів) плагіату і неналежного виконання студентами завдань із академічного письма, а також заходів, що їх можуть і мають вживати адміністрації українських закладів вищої освіти для імплементації цінностей академічної доброчесності.

Читати далі

Забезпечення якісного освітнього процесу в межах карантинних обмежень (новий випуск інфобюлетеня SAIUP «Як поліпшити (не)дистанційне викладання?»)

Дистанційне навчання зумовлює використання різних онлайн-методик і підходів до планування освітнього процесу. Для забезпечення якісного зворотного зв’язку необхідно чітко розуміти, які технології навчання найкраще «працюють» в таких умовах, яку систему оцінювання застосовувати та яких принципів повинні дотримуватися студенти під час виконання завдань. У новому випуску інфобюлетеня «Як поліпшити (не)дистанційне викладання?» (розробленого в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Ви знайдете відповіді на питання: як побудувати освітній процес під час карантинних обмежень, та як покращити методики викладання в онлайн-освіті? Крім того, у матеріалі закцентовано увагу на основних моделях освіти з використання інтернет-технологій, зібрано основні поради щодо того, як викладачеві поліпшити свій онлайн-курс і як отримати якісний зворотний зв’язок,  а також окреслено деякі підходи до оцінювання знань студента.

Ознайомитися із матеріалами інфобюлетеня можна за покликанням: https://saiup.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Integrity-bulletin-09.pdf

Зореслава Шевчук, кандидат філологічних наук,

методист вищої категорії навчального відділу

«Вебінари #SAIUP на дивані»: серія онлайн-зустрічей від Проєкту сприяння академічної доброчесності в Україні

У процесі дистанційного навчання використання сучасних інформаційних технологій забезпечують гнучкість, модульність, інтерактивність та зручність під час здійснення освітнього процесу в університеті. В таких умовах пріоритетним завданням студентів і науково-педагогічних працівників є дотримання принципів чесності, справедливості, взаємної довіри, рівності, відповідальності та академічної свободи. Саме тому викладачі, студенти та співробітники нашого університету беруть активну участь у серії вебінарів з академічної доброчесності «Вебінари #SAIUP на дивані», ініційованому Проектом сприяння академічній доброчесності в Україні.

Читати далі

Впровадження академічної доброчесності в інституційну практику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ключовою умовою розвитку суспільства на сьогодні є забезпечення якості вищої освіти. В останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів. З позиції світових практик вищої школи академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти.

Читати далі