Мітки: новинки

Інформаційна довідка про нові надходження літератури на абонемент фізико–математичного факультету за 2014 рік

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

  1. Василенко І. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали : навч. посіб. / І. І. Василенко, В. В. Широков, Ю. І. Василенко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 242 с.

Викладено фізичні основи електроматеріалознавства та загальні відомості про основні класи електротехнічних матеріалів – діелектриків, провідників, напівпровідників, магнітних матеріалів та їх властивості. Наведено основні матки та характеристики конструкційних статей для енергетичного обладнання. Читати далі