Позначка: університет на дистанційному

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Тетяна Зданюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови

“Два місяці навчального процесу в дистанційному режимі вже позаду, а його якісна організація – це виклик не лише для студентів, а й для викладачів. Використання різноманітних платформ та програм шляхом онлайн вебінарів, семінарів, конференцій уможливило надання якісних освітніх послуг в умовах, що склалися.

Курси, які я викладаю, представлені на платформі Moodle. Це дозволяє студентам самостійно опрацьовувати навчальний матеріал та за допомогою розроблених тестових завдань перевіряти якість його засвоєння. Крім того, онлайн-журнал оцінок дає змогу студентам відстежувати процес навчання,  значно полегшує контроль оцінок як для студентів, так і для викладача, оскільки він завжди доступний для перегляду.

Читати далі

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Аліна Боднар, заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти:

“Необхідність реалізації освітнього процесу під час карантину призвела до мобілізації аналітичних, організаційних, творчих, комунікаційних та інших здібностей.

Різноманітні дистанційні ресурси дають можливість ефективно реалізовувати викладання навчальних дисциплін за умов карантину.

Читати далі

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Оксана Чеканська, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології
“Під час карантину викладачі кафедри загальної та практичної психології працюють у форматі дистанційного комбінованого навчання, тобто, поєднують синхронний та асинхронний спосіб. Під час синхронного навчання матеріали подаються в реальному часі за допомогою онлайн-конференцій або вебінарів, при цьому використовується платформа Moodle, платформа для проведення онлайн-занять Zoom, Viber. Звʼязок із викладачем налаштовується в певний час за чітко розробленим розкладом, а від студентів вимагаються уважність та участь. Під час асинхронного навчання студентові просто відкривається доступ до даних і він вивчає їх самостійно в зручний час (платформа Moodle, e-mail).

Читати далі

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Яна Раєвська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

“Глобальні процеси, які відбуваються в умовах сьогодення, стають каталізатором трансформації традиційної системи освіти. Наразі дистанційна форма навчання демонструє свої переваги завдяки вищій інформативності, доступності та економічній ефективності. Вона є мобільнішою та комфортнішою. Саме дистанційна освіта відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для творчості, закріплення професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми та методи навчання із застосуванням концептуального моделювання явищ і процесів.

Читати далі

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Наталія Глушковецька, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов:

“Карантинні умови життя спонукають викладачів до активнішого застосування інтерактивних систем та методик, які сприяють організації повноцінного навчання. Однією з найпопулярніших у світі є система Moodle, яка надає можливість створення динамічних навчальних курсів, системи контролю й оцінювання навчальної діяльності студентів, забезпечує широкі можливості для комунікації. Вирізняльним є те, що попри дистанційну форму студент є активним учасником освітнього процесу й самостійно створює свою власну систему знань, використовуючи запропоновані джерела, а викладач стимулює та мотивує їх шляхом підготовки різноманітних завдань для самостійного опрацювання.

Читати далі

КАРАНТИН -продовжено!

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Борис Матвійчук, асистент кафедри географії та методики її викладання:

“В умовах географічної віддаленості студента і викладача єдиною можливою формою виконання навчального плану є дистанційне навчання. Тож працюю зі студентами лише віддалено. Намагаюся сфокусувати їх на платформі Moodle, де й відбувається навчання, але поза розкладом студенти продовжують використовувати інші інструменти, як-от Viber, FB, Telegram, для отримання консультацій чи демонстрації виконаних завдань. За порадою Ігоря Касіяника, завідувача кафедри географії та методики її викладання, спробував і тепер застосовую BigBlueButton – інтегроване в Moodle програмне забезпечення, за допомогою якого можна проводити Web-конференції. Це зручний і простий спосіб запланувати й провести онлайн-заняття, тому рекомендую колегам.

Читати далі

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Анжеліка Попович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри української мови:

«У процесі викладання дисциплін «Стилістика і культура української мови», «Методика навчання української мови», «Методика навчання української мови в закладі вищої освіти» на факультеті української філології та журналістики використовую технології дистанційного навчання. Беззаперечну перевагу для мене має об’єктно-модульне динамічне середовище навчання Moodle. Надзвичайно обмежено (лише для з’ясування окремих термінових питань) послуговуюся додатком Viber і системою обміну миттєвими повідомленнями Facebook Messenger.

Читати далі

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Наталія Гудима, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти:

«Під час карантину перед науково-педагогічними працівниками кафедри теорії та методик початкової освіти постало непросте завдання – як організувати освітній процес результативно і дистанційно.

Одним із засобів інформаційно-комунікаційних технологій, де здобувачі вищої освіти можуть отримати доступ до навчального контенту у будь-який час і в будь-якому місці, є система Moodle, за допомогою якої освітній процес є привабливим, демократичним і комфортним.

Читати далі

Університет на дистанційному

Сьогодні своїм цінним досвідом ділиться:

Наталія Мазур, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства:

«Час, який ми зараз переживаємо, є досить складним (в емоційному, психологічному та фізіологічному сенсі), але водночас і сприятливим для нашого переусвідомлення: як живемо й працюємо. Для наших здобувачів вищої освіти магістерського рівня передбачено вивчення курс «Управління змінами». Саме зараз це є чи не найактуальніше питання: як налагодити роботу в колективі в умовах змін, як налаштувати себе для спілкування з колегами та студентами?

Читати далі