Вступ-2024: як розрахувати конкурсний бал для вступу на магістратуру?

Вступ-2024: як розрахувати конкурсний бал для вступу на магістратуру?

Предметні тести з економіки та міжнародної економіки, права та міжнародного права, політології та міжнародних відносин, психології та соціології, управління та адміністрування містять по 140 завдань з вибором однієї правильної відповіді.

Предметний тест з обліку та фінансів містить 126 завдань з вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЄФВВ вибрав, позначив та підтвердив відповідь.

Завдання з короткою відповіддю, які можна зробити без калькулятора та спеціальних таблиць, не передбачатимуть складних математичних розрахунків.

Очікується, що час на розрахунок не повинен перевищувати 1 хв 20 сек. Якщо наявні ланцюгові розрахунки, то не більше 2 етапів, без використання заокруглення.

За кожну правильну відповідь учасник тестування ЄФВВ зможе отримати 1 бал, тобто максимальна кількість балів складатиме 140.

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник ЄФВВ, правильно виконавши всі завдання теcту, – 140.

Для отримання результатів учасника ЄФВВ за 200-бальною шкалою використовують Таблицю переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Зазначена шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату ЄФВВ особи серед результатів інших учасників тестування.

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів оприлюднена в Додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.

Для отримання результатів учаснику потрібно буде набрати мінімум 35 тестових балів.

Переведення тестових балів предметних тестів ЄФВВ

За інформацією сайту Освіта.ua