Місяць: Квітень 2021

Результати опитування здобувачів вищої освіти про організацію поточного, підсумкового (семестрового) контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину

Із 05 по 20 квітня 2021 р. відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої на ІІ семестр 2020-2021 н. р. навчально-методичний центр забезпечення якості освіти за сприяння заступників деканів факультетів з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, заочного відділу та відділу аспірантури і докторантури провів опитування здобувачів вищої освіти заочної форми через анкету «Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину», в якому взяли участь 154 здобувачі вищої освіти (144 (93,5%) здобувачі заочної форми здобуття вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр»; 10 (6,5%) здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «доктор філософії», з яких 8 – денної форми та 2 – заочної форми здобуття вищої освіти).

Читати далі

Нові спортивні досягнення студентів К-ПНУ

З 05 до 09 квітня у Вінниці проходив чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці.

У змаганнях із чоловічих стрибків брав участь 51 учасник із 15 команд.
За результатами змагань студент 1 курсу факультету фізичної культури Олег Мазурик посів: 1 місце в багатоборстві, 3 місце – у фіналі (вправа 1), 2 місце – у фіналі (вправа 2).

У змаганнях із жіночих стрибків брало участь 45 учасників із 15 команд.

 

Читати далі

Магістрант історичного факультету Максим Сльозкін взяв участь у Всеукраїнському круглому столі «Актуальні проблеми культурології»

29 квітня на базі кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулося панельне засідання Всеукраїнського наукового круглого столу “Актуальні проблеми культурології”.

Захід відбувся в межах реалізації наукової тема кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Полілог глобального та регіонального у формуванні соціокультурної ідентичності особистості» (номер державної реєстрації УкрІНТЕІ 0120U103840). Науковий керівник – доцент Олександр Лук’яненко.

Читати далі

Вчена рада онлайн: обговорення актуальних питань

29 квітня відбулося чергове засідання вченої ради університету, під час якого було обговорено низку важливих питань, зокрема:

  • стан виконання ухвали вченої ради університету від 26.11.2020 р. (протокол № 11) «Результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки»;
  • шляхи досягнення університетом ключових показників зростання рівня міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників;
  • заходи з підготовки окремих наукових видань університету до включення у наукометричні бази Scopus та Web of Science;
  • стан виконання ухвали вченої ради університету від 31.10.2019р. (протокол № 10) з питання «Стан організації освітнього процесу на факультеті іноземної філології та основні завдання щодо його удосконалення»;
  • закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами університету на 2021-2022 н.р.
  • затвердження Плану заходів щодо впровадження електронної системи управління навчанням (Learning Management System).

Читати далі

Чистий четвер поєднує культури та релігії

Упродовж багатьох років уже гарною традицією Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка стала серія майстер-класів із традиційного писанкарства, ідейним натхненником якої є завідувач лабораторії етнології К-ПНУ Валерій Щегельський.

Читати далі

Відбулось чергове засідання Ради роботодавців К-ПНУ

28 квітня 2021 року відбулось засідання Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Розпочав засідання голова Ради роботодавців Сергій Мельник, начальник управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, голова Ради роботодавців. Він ознайомив присутніх із порядком денним, який передбачав розгляд низки питань.

Читати далі

Щиро вітаємо декана факультету української філології та журналістики Бориса Коваленка з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук!

29 квітня в спеціалізованій вченій раді Інституту української мови НАН України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова декана факультету української філології, доцента кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Коваленка Бориса Олексійовича (тема роботи «Мовно-культурний ареал Поділля в історії української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст.»). Науковий консультант – директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Гриценко Павло Юхимович.

Читати далі

Всеукраїнська науково-практична конференція “Суспільні трансформації на Поділлі наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.”

26 квітня Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник спільно з історичним факультетом К-ПНУ та Кам’янець-Подільською міською організацією Національної спілки краєзнавців України провели ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Суспільні трансформації на Поділлі наприкінці XVIII – на початку XX ст.». Загалом було представлено близько 50 доповідей учених із Кам’янця-Подільського, Києва (Інституту історії України), Дніпра, Житомира, Тернополя, Хмельницького.

Читати далі