Місяць: Грудень 2021

Участь студентів та викладачів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи в Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт з економіки

Протягом вересня – листопада 2021 року в Молдові проходив третій Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт з економіки, який організував науково-дослідний центр «Прогрес» при Комратському державному університеті. Участь у конкурсі взяли студенти природничо-економічного факультету (спеціальність Туризм і Готельно-ресторанна справа), які за результатами конкурсу нагороджені дипломами:

– диплом І ступеня – Неля Грошко, Юлія Войталюк (група GRS1-B17), тема науково-дослідницької роботи «Цифровой маркетинг»; Маргарита Бойцова (група GRS1-B17), тема науково-дослідницької роботи «Інноваційно-інвестиційна діяльність в готельно-ресторанній сфері» (науковий керівник – професор кафедри, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук Людмила Матвейчук);

– диплом ІІ ступеня – Вікторія Шерстюченко (група GRS1-B17), тема науково дослідницької роботи «Цифровий менеджмент» (науковий керівник – професор кафедри, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук Людмила Матвейчук).

– диплом ІІІ ступеня – Катерина Бучковська, Марія Ковальова (група Т1-В18), тема науково-дослідницької роботи «Еконоінновації як основа екологізації індустрії гостинності» (науковий керівник – доцент кафедри, кандидат економічних наук Тетяна Марусей); Дмитро Литвінчук (група GRS1-М21), тема «Менеджмент персоналу в галузі гостинності» (науковий керівник – доцент кафедри, кандидат економічних наук Ольга Олійник).

Щиро вітаємо здобувачів вищої освіти та наукових керівників кафедри туризму та готельно-ресторанної страви і бажаємо нових наукових звершень!

Професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, член НСЖУ Людмила Матвейчук.

Про святковий настрій, новорічні традиції та різдвяні дива говорили на засіданні Студентського ораторського клубу

Що хвилює молодь у передсвяткові дні? Звичайно ж, сесія! А ще – передчуття Нового року і Різдва. Приємні клопоти, подарунки, прикрашання оселі, планування відпочинку і зустрічей з рідними, друзями, коханими… Давня зимова магія.

28 грудня члени Студентського ораторського клубу присвятили чергове засідання новорічним і різдвяним традиціям. Зустріч проходила в онлайн-форматі, що, безперечно, ускладнило спілкування. Але учасникам все ж таки вдалося створити чудовий настрій – морозного зимового дня, затишку рідного дому і передчуття свята. Як саме? З радістю поділюся.

Читати далі

Студенти-політологи пройшли стажування “Занурення в молодіжну політику”

У грудні студенти спеціальності 052 Політологія Ірина Повержук, Анастасія Вонсович та Володимир Кліменко проходили стажування за програмою «Занурення у молодіжну політику» для молоді в органах місцевого самоврядування, молодіжних радах та молодіжних центрах місцевого рівня в межах проєкту «Supporting young people to build a more cohesive society (Active Citiz  ens)». Проєкт фінансує Посольство Великої Британії в Україні.

Мета стажування полягала у вивченні досвіду розвитку молодіжної політики територіальної громади, набуття досвіду з виконання професійних завдань, удосконалення професійних знань, умінь і навичок, оволодіння практичним досвідом під керівництвом досвідчених професіоналів, мотивація  працювати та сприяти позитивним змінам у розвитку молодіжної політики у своєї громади.

Читати далі

Результати співпраці К-ПНУ із Кам’янець-Подільським міським центром зайнятості

Упродовж вересня-листопада Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка продуктивно співпрацював із Кам’янець-Подільським міським центром зайнятості. Зокрема, спільно було проведено низку тренінгів, занять у межах вивчення навчальних дисциплін, організовано проходження практики.

Відтак 10 вересня в Кам’янець-Подільському міському центрі зайнятості розпочинає свою роботу студія кар’єрного розвитку «ВЕКТОР.ocz». Тренінг «Розвиток комунікативних навиків» відвідали студенти 1 курсу природничо-економічного факультету К-ПНУ спеціальності 073 Менеджмент. Навчала вербальним та невербальним методам спілкування а фахівець профорієнтації Наталія Ільєва.

Читати далі

Звіт ректора Сергія Копилова про виконання умов контракту із 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

28 грудня 2021 р. на засіданні конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка делегати заслухали звіт ректора, професора Сергія Копилова про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено з МОН України за період із 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

Ректор, виконуючи сучасні вимоги законодавства у вищій освіті України щодо забезпечення відкритості системи моніторингу досягнення цільових показників діяльності університету як складників контракту, у своєму звіті подав інформацію про результативність, ефективність та якість їх виконання в університеті 2021 р.

Упродовж 2021 р. Університет Огієнка ефективно функціонував в умовах карантину, зумовленого пандемією COVID-19, запровадив необхідні організаційно-управлінські та профілактичні заходи із запобігання поширенню хвороби серед учасників освітнього процесу, інших працівників університету й удосконалення організації освітнього процесу.

 

Ректор Сергій Копилов у своїй діяльності забезпечував реалізацію державної політики в галузі освіти і науки, зокрема: функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, належний рівень якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, проведення сучасних наукових досліджень, реалізацію державницького підходу щодо національно-патріотичного виховання студентської молоді, міжнародної співпраці із зарубіжними закладами вищої освіти, науковими організаціями, установами та фондами в контексті інтернаціоналізації вищої освіти в Україні тощо.

 

Під час виступу було детально розкрито досягнуті результати виконання цільових показників у 2021 р. Так, кількість аудиторій із мультимедійними дошками та проєкторами становила 68 шт., а це 39% забезпеченості мультимедійним обладнанням при встановленому показникові, який складає не менше 25% за підсумками звітного року. Завдяки успішній роботі структурних підрозділів університету, зокрема відділу міжнародних зв’язків, кафедри економіки підприємства та інших кафедр природничо-економічного факультету, в проєкті за Програмою Європейського Союзу Erasmus+ задля розбудови потенціалу у сфері вищої освіти, Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco), створено лабораторію цифрової економіки (ауд. 210 навчального корпусу №1). У ній проведено ремонтні роботи за кошт університету та закуплено на основі отриманого першого траншу фінансування від Європейського Союзу в розмірі 34 784 євро сучасне комп’ютерне та периферійне обладнання.

Виконання цільового показника щодо запровадження внутрішньої моделі диференційованої оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових та інших працівників, залежно від результатів роботи з 01 січня 2021 р., дало можливість на основі затвердженого «Положення про додаткове преміювання науково-педагогічних та інших працівників К-ПНУ за особливі досягнення у навчальній, методичній та науковій роботі», преміювати працівників університету на загальну суму 1417760,39 грн.

Також було досягнуто необхідного рівня цільового показника щодо збільшення кількості проіндексованих публікацій науково-педагогічних працівників у виданнях, які реферуються в науковометричних базах Web of Science та Scopus та який має становити 2% щорічного збільшення до попереднього року. В інституційному профілі університету зафіксовано позитивну тенденцію щодо збільшення у 2021 р. кількості проіндексованих публікацій науково-педагогічних працівників у виданнях, які реферуються в науковометричних базах Web of Science та Scopus, зокрема в науковометричній базі Scopus показник приросту складає 34,6% та в науково-метричній базі Web of Science – 35% тощо.

Виконання цільового показника щодо зростання рівня міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників у 2021 р. відбулося завдяки зусиллям консолідованій роботі працівників відділу міжнародних зв’язків, деканів факультетів, завідувачів кафедр і гарантів освітніх програм, окремих науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, адже було реалізовано 90 міжнародних академічних мобільностей: 4 – здобувачами вищої освіти та 86 (з них 74 дистанційно) науково-педагогічними працівниками, що становить станом на 31.12.2021 р. 1,9% за вимоги не менше 0,5% за рік. Невисокий рівень міжнародної академічної мобільності студентів зумовлено протиепідемічними заходами в країнах Європи, пов’язаними із продовження пандемії COVID-19.

У період з 19.09. по 13.11.2021 р. університет реалізовував внутрішню академічну мобільність у межах програми «Студентська академічна мобільність» САМ Україна від Британської Ради в Україні (House of Europe) із партнерським ЗВО – Київським університетом імені Бориса Грінченка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Сьогодні внутрішня мобільність реалізовується із Приазовським державним технічним університетом для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент тощо.

Ректор здійснив детальний аналіз отриманих результатів виконання й інших цільових показників (збільшення частки працевлаштованих випускників закладу вищої освіти станом на 01.01.2024 р., на 01.01.2025 р. в порівнянні з попереднім календарним роком; частка аудиторних годин, протягом яких викладання навчальних дисциплін здійснюють англійською мовою, у загальній кількості аудиторних годин; створення, запуск та щорічне вдосконалення електронної системи управління навчанням (Learning Management System); удосконалення управлінських процесів у закладі вищої освіти, проведення комплексного внутрішнього аудиту управлінських процесів в університеті із залученням зовнішніх експертів до 01 вересня 2021 р.; здійснення перегляду освітніх програм із залученням основних роботодавців для випускників закладу вищої освіти з урахуванням даних, отриманих за підсумками зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти: 100% освітніх програм переглянуто на період з 01 січня 2020 р. по 31 серпня 2022 р.; запровадження комплексної автоматизації управління закладом вищої освіти, зокрема системи електронного документообігу), який засвідчив успішне виконання вимог контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., укладеного між ним та Міністерством освіти і науки України та його цільових показників.

В обговоренні звіту взяли участь делегати конференції, керівники структурних підрозділів університету, під час якого було прийнято ухвалу конференції трудового колективу університету, у якій визначено конкретні заходи з виконання цільових показників і контролю за повнотою та своєчасністю їх виконання під час засідань вченої ради університету, вчених рад факультетів, дорадчих органів університету в 2022 році.

З ініціативи ректора університету Сергія Копилова було прийнято рішення звернутися до Кам’янець-Подільської міської ради про відзначення 2022 року – роком Івана Огієнка з нагоди 140-річчя від дня народження як фундатора Кам’янець-Подільського Українського державного університету, правонаступником якого є Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Навчально-методичний центр
забезпечення якості освіти

Конференція трудового колективу та засідання вченої ради К-ПНУ: підбиття підсумків 2021 р.

28 грудня в К-ПНУ відбулись засідання одразу двох колегіальних органів – конференції трудового колективу та вченої ради університету. Зустрічі проходили із застосуванням відеозв’язку на платформі Google Meet.

На засіданні конференції трудового колективу Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка делегати заслухали звіт ректора, професора Сергія Копилова про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено з МОН України за період із 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

Конференцією трудового колективу під головуванням Бориса Коваленка, голови профкому працівників університету, було затверджено зміни до розділу V та додатків 3, 8 Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки.

Керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Геннадій Бесарабчук презентував для обговорення зміни до складу вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Також 28 грудня відбулося чергове засідання вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Розпочав засідання ректор К-ПНУ Сергій Копилов, який вручив диплом доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова Наталії Коваленко.

Згідно з порядком денним завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тетяна Опалюк проаналізувала розвиток студентського самоврядування та визначила основні засади молодіжної політики в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 рр.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Любов Дмитрецька ознайомила присутніх із результативністю підготовки в університеті здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії».

 

Людмила Горчак, керівник навчального відділу, презентувала для обговорення  «Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік» і «Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік».

 

Наприкінці засідання відбулося голосування щодо обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади завідувачів кафедр університету та присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам кафедр університету.

За результатами засідання вченої ради було ухвалено відповідні рішення.

Пресцентр

Лабораторію цифрової економіки DigEco відкрито!

28 грудня в переддень Нового 2022 року в Університеті Огієнка відбулось урочисте відкриття лабораторії цифрової економіки, що стало можливим завдяки участі К-ПНУ в проєкті Програми ЄС Еразмус+ (CBHE) Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану(DigEco 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Проєкт, який високо поціновуваний не лише в Україні і Таджикистані за підтримки Європейського Союзу, але й також у таких країнах ЄС, як: Литва, Словенія та Німеччина, реалізує таку мета та завдання:

Мета: впровадження цифрової економіки у процес вищої освіти України та Таджикистану, що базується на міжнародній практиці освіти 4.0 для забезпечення сталого розвитку економіки України та Таджикистану.

Читати далі

Медіаграмотний HUB: виходимо за межі

«Люби те, що ти робиш, і тобі не доведеться працювати жодного дня», — якось сказав хтось із великих. Насправді так воно і є. І вже в листопаді Медіаграмотний HUB, створений при кафедрі журналістики у співпраці між ГО «Подільська освітня платформа», Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та за фінансової й інформаційної підтримки Ради міжнародних наукових досліджень і обмінів (IREX), отримав шанс на продовження.

Читати далі