День: 15.01.2020

Захищено у 2019 році

Відповідно до вимог МОН України важливим показником в оцінці діяльності закладу вищої освіти (ЗВО) є якісний склад професорсько-викладацького корпусу, тобто відношення (у %) кількості штатних викладачів із науковими ступенями і вченими званнями до загальної кількості штатних викладачів.

Читати далі