Засідання ректорату

Порядок денний:

  1. Інформування членів ректорату, керівників структурних підрозділів про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі освіти.

Доповідає  В. А. Дубінський, в.о. ректора університету.

  1. Відповідність форм і методів викладання заявленим в ОПП Реклама та зв’язки з громадськістю спеціальності 061 Журналістика й Фізична реабілітація спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія/Фізична реабілітація першого (бакалаврського) рівня вищої освіти цілям та програмним результатам навчання, вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

Доповідають О.С. Волковинський, Е.О. Жигульова, гаранти ОПП.

  1. Діяльність університету з питань працевлаштування, формування професійного іміджу та попиту фахівців з його спеціальностей на ринку праці.

Доповідає В.І. Адамовський, керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету.

  1. Стан підготовки студентів університету до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Доповідає О.В. Віннічук, керівник відділу наукової роботи.

  1. Різні.

Дата

Лют 13 2020

Час

12:30

Розташування

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Категорія