Cемінари для молодих викладачів німецької мови

Cемінари для молодих викладачів німецької мови

Поділитися!

25 молодих викладачів німецької мови з 14 областей України вдосконалювали свої знання з германістики у Львівському університеті. За фінансової підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні з 15 по 17 грудня 2015 року Асоціація українських германістів проводить на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка семінари для молодих викладачів німецької мови.
Провідні викладачі та перекладачі, зокрема кафедр міжкультурної комунікації та перекладу і німецької філології факультету іноземних мов Львівського університету у форматі семінарів і лекцій презентують колегам розробки з методики і дидактики викладання німецької мови як іноземної, знайомлять із актуальними питаннями літературознавства, перекладознавства, міжкультурної комунікації, історії німецької мови, лінгвокраїнознавства. Учасники семінарів вдосконалили свої професійні навики під час практичних тренінгів з риторики та художнього перекладу. Культурним доповненням до семінарських занять стали відвідини Львівської опери та німецькомовна екскурсія містом. У семінарі взяли участь викладачі факультету іноземної філології Братиця Анна та Микуляк Марина.