Відкрита лекція Олександра Кеби

Відкрита лекція Олександра Кеби

 25 березня на факультеті іноземної філології відбулося відкрите заняття – лекція завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктора філологічних наук, професора Кеби О.В. зі спецкурсу «Поетика англійського роману». Вже самою назвою «Університетський роман” як жанровий різновид сучасної британської літератури» лекція здатна була захопити університетську аудиторію, програмуючи звертання до проблем освіти, науки, культури. Та сферу зацікавлення лектора становили не стільки фіксація на проблемах, скільки особливості їх побутування у структурі постмодерністського художнього твору. З притаманним йому професіоналізмом, в якому наукова ґрунтовність поєднується з творчим підходом і вмінням володіти аудиторією, проф. Кеба О.В. розкрив своєрідність науково-критичного осмислення традиції університетського роману в англомовній літературі ХХ ст., особливості його розвитку в творчості Девіда Лоджа, Малколма Бредбері, Антонії Байетт, специфіку використання елементів академічного дискурсу в романах Дж. Кутзі, Й. Мак’юена, Дж. Барнса, Г. Свіфта, З. Сміт та ін. Звертання до оригінальних текстів, своєрідність їх інтерпретації, переконливість власних висновків забезпечили високий рівень лекції та її успіх як у студентів, так і у викладачів. Про надзвичайний інтерес до прослуханої лекції говорить і те, що її обговорення на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури перетворилося на засідання наукового семінару, присвяченого проблемам розвитку сучасної літератури.

Володимир Кшевецький,
декан факультету іноземної філології