Вступна кампанія 2016 р. у К-ПНУ. Як це було.

Вступна кампанія 2016 р. у К-ПНУ. Як це було.

Поділитися!

Вступна кампанія 2016 р. у К-ПНУ відзначалась належною організацією та посиленою увагою з боку громадськості та ЗМІ. Про це у своєму виступі зазначив Сергій Копилов, ректор університету.

Вперше конкурсний відбір відбувався за новим переліком галузей знань та спеціальностей та за новими правилами.

Так, цього року вступники за напрямом «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти подавали заяви лише в електронній формі. Ще одна новація вступної кампанії – новий механізм розподілу місць державного замовлення. Своїми заявами на вступ абітурієнти формували обсяг державного замовлення на кожну з обраних спеціальностей

 1301 – таким був фіксований обсяг державних місць у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. Івана Огієнка.

Для рівня “бакалавр” – 502, “спеціаліст” – 397,  “магістр” – 402. “Студентський меридіан” вже писав, як відбувся розподіл між денною та заочною формою навчання.

Водночас, університет отримав додатково ще 206 місць за адресним державним замовленням на підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр».  Це дало змогу посісти 5 місце за відсотковим збільшенням державного замовлення та 7 місце за показником абсолютного зростання державного замовлення серед вищих навчальних закладів України.

Загалом за результатами вступної кампанії на навчання до університету зараховано 2238 особи.

 

 

Оксана Грушанська