ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

У 2017-2018 навчальному році усі бажаючі випускники середніх (вищих) навчальних закладів мають можливість навчатись на фізико-математичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, здобуваючи престижні спеціальності:

 ФІЗИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 Особливо наголошуємо на тому, що у навчанні за фізичною складовою випускники середніх закладів освіти (школи, коледжі) мають шанс здобути вищу освіту за наступними привабливими спеціалізаціями і кваліфікаціями:

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (АСПІРАНТУРА),

ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК (ДОКТОРАНТУРА)

Що ж до випускників-фізиків ВНЗ відзначаємо, що у них є унікальні можливості навчатись в аспірантурі або докторантурі за спеціальністю: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті у розділі аспірантура та докторантура.

Зауважимо, що аспірантура і докторантура функціонують при кафедрі методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Атаманчук Петро Сергійович  – завідувач випускової кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної
освітньої галузі, доктор педагогічних наук, професор, академік АНВО України, Заслужений працівник освіти України;
Шевчук Олександр Володимирович – здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю: 13.00.02 – теорія та
методика навчання (фізика)

   Сайт:   mvf.kpnu.edu.ua

* E-mail: mvf@kpnu.edu.ua

Деканат факультету – (09849) 31601;

Атаманчук Петро Сергійович – 0972140853 ;

Шевчук Олександр Володимирович – 0977615646.