По шляху розширення міжнародних зв’язків

По шляху розширення міжнародних зв’язків

У грудні 2016 року факультетом корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та факультетом філософії та соціальних наук Білоруського державного університету було укладено робочу програму науково-освітнього співробітництва.

У рамках співпраці сторони будуть здійснювати наукове дослідження за темою «Крос-культурні дослідження особистості майбутніх фахівців».

Ініціатором укладання програми були кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету Співак В.І. та кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології Онуфрієва Л.А.

У рамках програми планується реалізувати:

  • встановлення наукового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес;
  • обмін науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами;
  • надання взаємної допомоги у підвищенні наукової кваліфікації вчених та викладачів;
  • обмін досвідом у розвитку передових методів навчання;
  • організація спільних симпозіумів, семінарів і конференцій;
  • здійснення спільних наукових проектів і програм тощо.

Міжнародне співробітництво між університетами дасть можливість розвинути науковий потенціал обох закладів.

Відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків