Отримання міжнародних наукових серійних номерів (ISSN для фахових збірників)

Отримання міжнародних наукових серійних номерів (ISSN для фахових збірників)

У жовтні 2013 року успішно завершено роботу з отримання міжнародних наукових серійних номерів (ISSN) для фахових збірників наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Комісія Міжнародного центру ISSN (Париж, Франція), розглянувши аплікаційні форми, надала 12 збірникам університету унікальні ідентифікатори серійних видань, що надасть можливість видавцям, бібліотекарям, науковим працівникам удосконалювати системи обліку, пошуку та замовлення друкованої продукції. Присутність міжнародного серійного номеру підвищує престижність видання, збільшує інтерес до нього з боку потенційних клієнтів і є обов’язкової умовою для внесення збірника чи журналу до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Ulrich`s Periodicals Directory, Google Scholar та ін.).

Перелік збірників, що отримали міжнародний науковий серійний номер ISSN:

 1. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки.
 2. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки.
 3. Освіта, наука і культура на Поділлі.
 4. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична та філологічна.
 5. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.
 6. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки.
 7. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки.
 8. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна.
 9. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна.
 10. Педагогічна освіта: теорія і практика.
 11. Проблеми сучасної психології.
 12. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.

 І.М. Конет, проректор з наукової роботи,
В.С. Кшевецький, керівник відділу наукової роботи
і міжнародних зв’язків.