Міжнародна спеціалізована виставка «Високі технології – 2013»

Міжнародна спеціалізована виставка «Високі технології – 2013»

15-17 жовтня у м.Києві на 6-й міжнародній спеціалізованій виставці «Високі технології – 2013» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка відзначено дипломами за перспективні та актуальні наукові розробки в галузі сучасних нанотехнологій.

На виставці демонструвалися зразки синтезованих напівпровідникових матеріалів та виготовлені на їх основі термоелектричні перетворювачі енергії.

Розробки виконані науковцями кафедри фізики під керівництвом кандидата фізико-математичних наук доцента, завідувача кафедри Ц.А. Криськова.

І.М. Конет, проректор з наукової роботи,
О.М. Рачковський, старший викладач кафедри фізики