Конференція трудового колективу. Звіт ректора університету

Конференція трудового колективу. Звіт ректора університету

Поділитися!

Для колективу університету вже стало традицією напередодні нового року підбивати підсумки, звітувати про досягнення та здобутки року, що минає, аналізувати прогалини та шляхи їх усунення, окреслювати нові плани, завдання і перспективи, адже реалізація пріоритетних напрямів розвитку університету сприятиме підготовці високоосвічених фахівців, конкурентоспроможних на вітчизняному і міжнародному ринку праці.

27 грудня відбулася конференція трудового колективу університету, на якій ректор Сергій Копилов звітував про виконання у 2018 році умов контракту № І-106 від 30 січня 2013 року. Він інформував про стан виконання університетом державного замовлення, дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, міжнародну діяльність, розвиток студентського самоврядування, досягнення спортсменів та ін. Особливу увагу було закцентовано на підвищенні кваліфікації та наукових здобутках професорсько-викладацького складу не тільки на всеукраїнському, але й міжнародному рівні.

В умовах складної соціально-економічної ситуації університет успішно та якісно виконував завдання і має

 

 помітний поступ за всіма напрямами діяльності, підтвердженням чого є визнання вишу на національному та світовому рівнях. Ректор наголосив на важливості неухильного виконання Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки, де передбачено забезпечення високої якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, урізноманітнення та інтенсифікацію профорієнтаційної роботи, впровадження ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти, розширення освітньої діяльності шляхом впровадження нових спеціальностей, освітньо-професійних програм, які мають попит на ринку праці, та ін.

Делегати конференції одноголосно схвалили звіт ректора Сергія Копилова (повний текст звіту буде розміщено на сайті університету).

Окрім того, делегати конференції обговорили такі питання: зміни у складі конференції трудового колективу та вченої ради університету, зміни до додатків 3, 9, 10 Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
На конференції директор державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич вручив завідувачу кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Олександру Федькову диплом лауреата премії імені П.В. Клименка в галузі архівознавства, історії та джерелознавства.

Прес-центр університету