Захищено у 2018 році

Захищено у 2018 році

Важливим показником в оцінці діяльності закладу вищої освіти (ЗВО) є якісний склад професорсько-викладацького корпусу, тобто відношення (у %) кількості штатних викладачів із науковими ступенями і вченими до загальної кількості штатних викладачів.

У 2018 році загальна кількість штатних викладачів університету становила 417 осіб, а кількість штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями – 338 осіб, тобто якісний склад – 81% (у 2014р. – 68%; у 2015р. – 70,7%; у 2016р. – 75,5%; у 2017р. – 78,3 %). Отже, ми спостерігаємо останніми роками позитивну динаміку(зростання) якісного складу штатних викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який 22 жовтня 2018 року відзначив 100-річчя від дня свого заснування.

В основному підвищення кваліфікації викладацьких кадрів відбувається за рахунок навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі нашого університету, інших ЗВО і наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій. У 2018 році викладачами, аспірантами і докторантами університету захищено 12 кандидатських і 4 докторські дисертації.

Науково-педагогічні працівники та докторанти університету, які у 2018 році захистили докторські дисертації:

 • Комарніцький Олександр Борисович (23.02.2018 р.; науковий консультант – доктор історичних наук, професор Завальнюк О.М.) – історичні науки;
 • Кух Аркадій Миколайович (12.04.2018 р.; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Атаманчук П.С.) – педагогічні науки;
 • Марчишина Алла Анатоліївна (25.10.2018 р.; науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Бабелюк О.А.) – філологічні науки;
 • Попович Анжеліка Станіславна (20.12.2018 р.; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Горошкіна О.М.) – педагогічні науки.

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та здобувачі університету, які в 2018 році  захистили кандидатські дисертації:

 • Казимір Ірина Сергіївна (27.01.2018 р.; науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Венкель Т.В.) – філологічні науки;
 • Семенчук Сергій Олександрович (30.03.2018 р.; науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Якубовський В.І.) – історичні науки;
 • Воронецький Вадим Борисович (24.04.2018 р.; науковий керівник – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Єдинак Г.А.) –педагогічні науки;
 • Сцісловський Станіслав Вадимович (25.04.2018 р.; науковий керівник – доктор наук, з фізичного виховання та спорту, професор Єдинак Г.А.) – педагогічні науки;
 • Пагор Валентин Віталійович (29.06.2018 р.; науковий керівник – доктор історичних наук, доцент Комарніцький О.Б.) –історичні науки;
 • Рибак Ольга Анатоліївна (10.10.2018 р.; науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Миронова С.П.) – педагогічні науки;
 • Сондак Олена Володимирівна (18.10.2018 р.; науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Ніколаєв О.М.) – педагогічні науки;
 • Думанська Тетяна Володимирівна (23.10.2018 р.; науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Швець В.О.) – педагогічні науки;
 • Кундельський Валерій Васильович (26.10.2018 р.; науковий керівник – доктор історичних наук, професор Філінюк А.Г.) – історичні науки;
 • Покалюк Вадим Вікторович (26.10.2018 р.; науковий керівник – доктор історичних наук, доцент Комарніцький О.Б.) – історичні науки;
 • Каменщук Тетяна Дмитрівна (28.10.2018 р.; науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Гаврилов О.В.) – педагогічні науки;
 • Пукас Іванна Леонідівна (06.12.2018 р.; науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Франчук Т.Й.) – педагогічні науки;

Дев’ять кандидатських дисертацій захищено випускниками аспірантури нашого університету (75% дисертацій).

І.М. Конет, проректор із наукової роботи,

доктор фізико-математичних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України